SlutdestilleringDet här är hela destillationssteget i processen. Spirit still står till höger. Bild GW.

Det är slutdestilleringen i Spirit still som åstadkommer slutprodukten. Destilleringen sker i tre steg och det som kommer ut har särskilda namn: huvud (head), kropp (body) och svans (tail). Huvudet är delvis giftig och består av metanol. Den avgår redan vid 74 grader och ventileras bort. Därefter stänger man ventileringen och ser hur de gyllene dropparna (som egentligen är helt färglösa) av kroppen börjar rinna genom inspektionskärlet i Spirit safe och ned i dagtanken.


Här rinner de dyrbara dropparna ut i inspektionskärlet i Spirit safe. Bild: GW.

Eftersom det nu inte går att fysiskt komma åt vätskan för att prova alkoholhalten får man förlita sig på olika mätare, huvudsakligen alkoholmätare av flottörtyp och termometrar för att kalibrera de förra. När destillatet har nått upp över en viss temperatur och alkoholhalt, som är en noga förborgad hemlighet, anser man att kroppen är slut eftersom alkoholhalten kommit ned under 65 procent och kranen vrids om så att resten av destillatet, svansen, rinner tillbaka till Low wine-tanken.

I och med att tanken Low wine tidigare tömts, kan den ta emot svansen från Spirit still. Vid nästa fördestillering kommer Low wine att fyllas på med nytt fördestillat från Wash still och alkoholhalten i Low wine-tanken ökar allt efter hur mycket svans man sparat. En hög alkoholhalt i Low wine avspeglas direkt i en högre alkoholhalt i slutprodukten. Har man fått till en bra Low wine på 33 procent, börjar den färdiga alkoholhalten på 75-78 procent.

När temperaturen på destillatet börjat närma sig hundra grader finns det ingen alkohol kvar och det som återstår i Spirit still kan tömmas ut i avloppet.

Spirit safeSpirit safe med sina tre utgående rör. Du ser att två av dem går ihop och går åt vänster till Low wine, medan det tredje går åt höger, till dagtanken. Bild: GW.

Allting i destilleringsprocessen hanteras i ett glasskåp kallat the Spirit safe. Det är det enda stället där alkoholen är ”fri” och den måste då av skatteskäl (och andra skäl) hållas instängd. Safen är stängd och låst. Operatören kan se alkoholen när den rinner ned i olika inspektionskärl och dessutom mäta alkoholhalten, genom att det helt enkelt står en alkoholmätare och en termometer i varje kärl. Det är här yrkesskickligheten kommer in. Bara genom att se på vätskan och dess halt och temperatur kan man vid slutdestillationen bestämma när halten är tillräckligt låg för att destillationen ska vara avslutad.

Att stänga receptetDet är med denna kran ovanpå safen man ”stänger receptet”

Det är då man vrider på kranen ovanpå safen och stänger receptet, alltså kopplar om så att det som kommer ur Spirit still hamnar i Low wines istället för i dagkärlet och återanvänds senare. Tidpunkten då man stänger receptet bestäms enbart av vilken alkoholhalt destillatet för tillfället har.

All överskottsvärme från destillationen används för att värma lokalerna med. Man har lagt in golvvärme i samtliga betonggolv i destilleriet. Kylvattnet finns i en stor tank som förser lokalen med värme och när vattnet varit runt i lokalen är det nere i 15 grader. Då passar det lagom för kylarna på destillationskärlen och hamnar sedan i tanken igen.

De båda kylarna för destillationspannorna. Den för Spirit still syns närmast. De matas med 15-gradigt vatten och ut kommer 40-gradigt vatten som används för uppvärmning av lokalen.

Sida 6 / 8

Innehållsförteckning