Fast telefoni


I varje loge och på alla kontor och på många andra ställen finns fasta, digitala telefoner, som samverkar via VoIP över samma nät som allt annat i arenan.

Infrastruktur som man kan ta på. Tjocka autostrador av kablar för med sig kraft och datatrafik genom hela byggnaden.

Tv-produktion


Tv-bolagen bara brakar ut videoströmmar i gigabitklassen och förväntar sig färdiga kameraplatser med färdigdragen fiber för överföring till Kaknästornet via Stokabs förbindelser eller till något annat tv-bolag via satellitförbindelse.

– För tv-produktionen har vi ett särskilt nät, som inte är switchat utan helt punkt-till-punkt, mellan kameraplatser och bildkontrollrummet. Numera används enbart fiber ända fram till tv-kamerorna och det finns fast dragen fiber fram till de många kameraplatserna i arenahallen. Därtill tillkommer alla möjligheten att ha portabla tv-kameror.

När något tv-produktionsbolag ska göra en sändning från arenan kommer de att ha egna OB-bussar stående i källaren, som får matning med fiber, antingen direkt från kamerorna in till bildmixen i OB-bussen, eller med en matning från, eller tillbaka till, bildkontrollrummet.

Nationalarenan är väldigt modern och tämligen fullutrustad för bildproduktion. Det är inte många arenor som har samma utrustningsgrad. Tiden för de enorma kabelknippena från OB-bussen och in till exempelvis konserthus eller musikteatrar är ingalunda förbi.

Informationstavlor


Arenan har ungefär 700 videoskärmar levererade av Samsung, som alla styrs med Ciscos system CD-Vision. Alla skärmar är helt digitala. Varje loge har en skärm, liksom varje läktarsektion. De är indelade i olika zoner, därunder i olika grupper och är därunder är varenda skärm individuellt adresserbar. Varje skärm har en inbyggd spelare och man kan alltså sända samma budskap till alla skärmar, eller differentiera det. Kioskerna har till exempel sina menyer på en skärm i kiosken.


Hår håller man på med att packa upp alla kassaapparater till alla butiker och restauranger i arenan. Det blir några stycken.

I princip kan alla monitorer visa en livematning av det som händer på arenan, video som alltså produceras internt, de publika TV-kanalerna, olika informationsbilder och olika kommersiella budskap. Skärmarna kan delas in med picture-in-picture så att man till exempel kan ha livesändning i en ruta och ett kommersiellt budskap i en annan.

Alltihop körs av en mediakontrollgrupp ifrån ett bildkontrollrum, vilket innefattar alla skärmar, såväl som perimeterband, mediakuben och de stora skärmarna utanför arenan.

Tjänster


Arenan kommer att tillhandahålla ett flertal tjänster och erbjudanden över det trådlösa nätet. Man kommer till exempel att kunna köpa biljetter till nästa event. Dessutom finns kartor, så man kan hitta kiosker och andra faciliteter i arenan. I framtiden kommer man också att kunna se live-video på mobilen av det som händer i arenan, repriser och så vidare. Positionering är en möjlighet, så man ska kunna hitta sin kompis i folkhavet. Det går att låta wifi-noderna pejla in en telefon. Även mobilnätet kan användas för pejling. Det kommer att finnas ett stort utbud tjänster som dock inte är spikat än, men samverkan med Facebook är inte utesluten.

Kraft och katastrofskydd


Tänk om det blir strömavbrott! Det är ett av de tillfällen då nätverken inte får stanna, till exempel om panik skulle utbryta.

– Jo, och vi tar in redundant kraft och har också dieslar och UPS:er. Vi nödförsörjer inte alla system, men väl all it, arbetsbelysning och olika nödfunktioner.

Bevakningsbolaget använder sig av sitt eget digitala Tetra-radionät för sin säkerhetskommunikation, medan blåljusmyndigheterna har ett helt avskiljt Tetra-nät enligt Rakel-systemet, utbyggt i arenan.

Brandlarmen har fått ett helt eget fibernät.


Högtalaranläggningen för larm och arbetsledning.

Sida 3 / 5

Innehållsförteckning