Försvarets Radioanstalt måste skärpa upp sin dokumentation av den egna spaningen. Den slutsatsen dras i en tidigare hemligstämplad rapport från Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, som är satt att granska den kontroversiella nätavlyssningen.

I rapporten framgår att FRA måste bli bättre på att förklara varför viss spaning äger rum och hur den motiveras. Signalspaningen är styrd av hårda direktiv kring vad som är tillåtet. Uppdragen måste vara tydligt definierade av uppdragsgivaren, till exempel regeringen eller försvarsmakten.

Siun lyfter nu fram exempel där FRA motiverat avlyssning med hänvisning till en viss del i regeringens uppdrag. Men rapporten konstaterar att det “inte är uppenbart för Siun att denna ligger inom det tolkningsutrymme som regeringens inriktning kan anses lämna”.

I klartext: FRAs egna dokument gör det inte tydligt varför avlyssning sker. Nu räknar Siun med att felen rättas till.

– Vi förväntar oss att man vidtar åtgärder och har ingen anledning att tro något annat, säger Maria Broms Hagelin, kanslichef på Siun.

Siun konstaterar dock att det finns andra spaningsuppdrag som täcker den aktuella signalspaningen. Det rör sig alltså om en miss i motiveringen, snarare än om att FRA har överträtt sina befogenheter eller om att spaningen har skett på ett otillåtet sätt.

Däremot kräver Siun att signalspaningen i fortsättningen dokumenteras bättre. I centrum står den så kallade produktionsplanen, FRAs egna dokument som styr hur avlyssningen sker. Siun säger att FRA i fortsättningen tydligare måste ange vilken del i regeringens uppdrag som ligger till grund för spaningen.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Statens inspektion för försvarsunderrättelsetjänsten, Siun, ska se till att FRAs signalspaning inte bryter mot reglerna.

Siun inrättades i samband med att FRA-lagen klubbades igenom under hösten 2009, som en av flera kompromisser för att få stöd för lagförslaget i riksdagen. Bland annat bestämdes det att FRA måste begära tillstånd för all signalspaning i domstol, samt att enbart regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten fick beställa signalspaning.

I september 2012 föreslog regeringen att även Polisen och Säpo ska få beställa signalspaning av FRA, ett tydligt avsteg från de tidigare reglerna.