Drivmotor


Spänningen från omriktaren matas direkt till drivmotorns 12-poliga stator, som får motorn att gå mellan 0 och 128 varv per minut. Propellrarna har fasta blad, så för att kunna backa vänder man fasföljden och kör motorerna baklänges. Rotorn matas med 28 volt likspänning och upp till cirka 900 ampere. Motorerna har också varsin dubblerad encoder så man vet deras exakta rotorvinkel, så att man ska kunna sätta in den relativt lågfrekventa trefasströmmen med exakt rätt fasvinkel för att få bästa moment vid låga frekvenser. Man kanske kan kalla dem för asynkronmotorer med synkroniseringshjälp. Drivmotorn håller en verkningsgrad på 96,53%. Varje promille förlusteffekt kostar stora pengar på årsbasis. Dessutom har motorerna förvärmning som håller dem fuktfria före start.


Bild: Toni Nurmi

Så här såg drivmotorerna ut när de stod på verkstadsgolvet hos ABB. Just i det här fallet är den hopskruvad med Graces generator för någon sorts driftprov.


Bild: Toni Nurmi

Samma motor från sidan. Den väger 32 ton. De tre blå motorerna överst (och tre på andra sidan) är fläktmotorer för kylningen. En motor är på 10,5 megawatt, men med den väldigt höga verkningsgraden 96,53% blir det trots allt 364 kilowatt som måste kylas bort.


Bild: Toni Nurmi

Det här kallar jag en riktig rotor. En manshög best som magnetiseras med upp till 900 ampere likström. De två ringarna närmast oss på axeln är släpringarna där strömmen förs över. Ingen omfattande isolering behövs för det rör sig inte om mer än 28 volt.


Bild: Toni Nurmi

Rotorns släpringar ansluts utanpå motorchassit via dess två plintar. Det är rediga bitar för att kunna ta nästan tusen ampere.


Bild: Toni Nurmi

Det här kallar jag en riktig stator. Den har en enkel trefaslidning. När man kommer upp över 11 MW kan man ibland ha dubbla lindningar för redundansens skull, men i Graces fall har man två motorer istället.


Bild: Toni Nurmi

Statoranslutningen utanpå motorchassit har ordentliga genomföringsisolatorer. Här talar vi om dryga 3 kilovolt. Återigen är det grova grejor, eftersom statorströmmarnas kan uppgå till många tusen ampere. Till skillnad från rotorn är det här 3 kV 14 hertz trefas som matas in.