Tvärmotorer och småförbrukare


Fartyget har två tvärmotorer i fören (bow thrusters, BT 01 och BT 02). Det är två trefasmotorer om 2,3 MW som går direkt på 6,6 kV 50 Hz trefas och roterar med det fasta varvtalet 1000 rpm, och har en verkningsgrad på 96,4%. Dessa har dock ställbara propellerblad med vilka man kan växla riktning och fart på vattenströmmen. Ytterligare en tvärmotor sitter i aktern (stern thruster, ST 01) som också får 6,6 kV 50 Hz konstant. Den går också med 1000 rpm, men är ”bara” 1,5 MW. Med hjälp av dessa motorer kan fartyget glida i sidled in mot kajen.

Bland småförbrukarna märker vi två kompressormotorer för luftkonditioneringen på 600 kW stycket (AC 1/AC 2), som också går direkt på 6,6 kV-bussen.

Krängningsdämpare? Jo, de finns men de är så små att de inte syns i det översiktliga elschemat. De är helt hydrauliska och på ”endast” 50 kilowatt stycket.

Nödkraft


Resten av fartyget matas med 400 V trefas. Fyra redundanta 2 MW-transformatorer får mata fyra redundanta trefasbussar, som normalt är isolerade från varandra, men som kan korskopplas på olika sätt i nödsituationer. Maximalt 8 MW går sålunda vidare ut till fartygets konsumenter. De fyra bussarna går till olika brandsäkra sektioner i fartyget.

För nöddrift har de viktigaste funktionerna en dieseldriven generator på en megawatt som matar ut 400 V trefas direkt, till alla nödfunktioner som livbåtar, brandpumpar, tömningspumpar etc under 24 timmar med full last. Den har sin egen dieseltank i generatorrummet. Normalt tas spänningen till de viktigaste funktionerna ut via ett Eaton-UPS på 100 kVA som har batterier för 30 minuter eller tills nödgeneratorn kommit igång. Strömmen går alltid genom UPS:en för att hålla batterierna laddade, men i nödfall kan UPS:en kopplas förbi. Från denna matas funktioner som nödbelysning, brandlarm och all apparatur i maskinrummet. Utanpå detta kommer ytterligare tre funktioner som har varsin extra UPS, nämligen bryggan, maskinövervakningen och de fyra serverrummen.

Maskinkontroll


Vid vårt besök var maskinkontrollrummet under uppbyggnad, samtidigt som all kraftelektronik provades. Här trängs folk från STX Europe (blå overaller), Wärtsila (grå overaller) och YIT (gula overaller) om vartannat. Vi besökare fick orange overaller. Visst ser det ut som kontrollrummet i en större processindustri? Det är en större processindustri.

Härifrån kommer maskinerna att övervakas under drift. Motorvarvet på de två utgående drivmotorerna syns på visartavlorna mitt fram. De går plus/minus, som du ser, för motorerna kan ju köras baklänges. Grace kan inte vinkla om propellerbladen. Det är sannolikt enklare att vända trefasen elektroniskt.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Två tekniker diskuterar något initierat om brandskyddet, eller också handlar det om huruvida man ska gå på lunch?

ABBs glada dagar


De har nog klappat i händerna på ABB i Västerås när VL lade ordern på hela det elektriska framdrivningssystemet ACS 6000.

ABB har levererat både de fyra generatorerna på 8,2 MVA stycket, de båda frekvensomriktarna på 11 MVA stycket, de båda drivmotorerna på (resistiva) 10,5 MW stycket och all kraftstyrning, ställverk och transformatorer. Och dessutom styrsystem för att hantera all elkraft.

Del 2


Detta var slutet av del 1. Läs del 2 här.

Läs mer


Specialsajt om Viking Grace: www.vikinggrace.com
Viking Line: www.vikingline.se/sv/Sverige
STX i Åbo: www.stxeurope.com/sites/Finland/about/Pages/STX-Turku.aspx
Safe Return To Port: www.skibstekniskselskab.dk/public/dokumenter/Skibsteknisk/2009/21%20sept%202010%20safe%20return%20to%20port.pdf
ABB elkraftsystem ACS 6000: www05.abb.com/global/scot/scot216.nsf/veritydisplay/0ddba3f56239e623c1257abf002d829c/$file/ACS%206000%20EN%20Rev%20F_lowres.pdf
Advantechs insticks-PC: www.advantech.com/products/ARK-DS220/mod_9641762A-464B-4EB2-8FD7-395269B643DB.aspx