A/V-nätenBild: Audrone Vodzinskaite

Kenneth Kronström är kommunikationstekniker och har bland annat ansvaret för videonätet ombord.

Videodistributionen är en egen funktion som körs i ett virtuellt nät på förartygets datornät. Det sitter väldigt, väldigt många displayer, överallt på väggarna. Nätet har två funktioner, nämligen gästernas underhållning och digital signage, elektronisk marknadsföring.

Uppe på taket finns två satellitantenner, riktade mot två olika satelliter, för att få tag i alla önskade tv-kanaler. I satellitrummet på däck 12 sitter muxarna som tar emot de krypterade videosignalerna, gör om dem till ip-tv och skickar dem genom en uppsättning med totalt åtta dekodrar från Viasat och C-More. Ur dessa kommer en avkodad ip-ström till ip-tv-servern.

Det är routingfunktionen i ip-tv-servern som bestämmer vilka kanaler som ska till vilka passagerarhytter. Det finns tre olika kanalpaket. Ett är det allmänna, en passagerarkategori och en för besättningen.

Hytt-tv


Varje Philips-tv har Ethernetanslutning och en dekoder i form av programvara från finska Hibox som försörjs med strömmande video. Utöver tv-kanalerna finns en särskild kanal som visar en digital karta uppdaterad var 30:e sekund, så man kan få se fartygets position hela tiden. Dessutom finns en Video on Demand-funktion så att passagerarna kan hyra film och betala med kreditkort. Till sist finns också några kanaler som visar realtidsvideo från nattklubben etc.

Stor-tv


Stor-tv-skärmarna i fartyget har ett annat virtuellt nät. Det finns 120 stor-tv med varsin insticks-pc och de är anslutna till en sk Squid-proxy, en gateway som riktas mot huvudservern på kontoret i Mariehamn. Det finns ungefär 35 olika strömmar av videomaterial som matas ut till grupper om 10-15 skärmar. Inte så att strömmarna flyter från Mariehamn hela tiden utan informationen hämtas till Squid-proxyn och kan sedan hämtas därifrån. Bland grupperna kan man nämna skärmarna i trapphusen, videoväggar, hyttkorridorer, varje restaurang har sin grupp för menyer etc, och så de olika butikerna. Vissa skärmar är sk mood screens som inte visar inte en konkret bild utan används för att skapa stämning, dygnsrytm mm.

Text och bild som produceras lokalt ombord, såsom kryssningsprogram och valutakurser, läggs på en SQL-server som videospelarna också kan hämta data ifrån. Snabbmeddelanden kan läggas ut på en rullande remsa längst ned på alla skärmar, en så kallad ticker tape.

De större videoväggarna behöver mera datorkraft och har externa Dell-pc för att generera bild.

Microsoft-rummet


Speciellt för tonåringar finns ett lekrum som helt byggts upp av Microsoft, med olika spel, Kinetic mm, men det berör inte fartygsnätet så mycket. Dessutom finns bio/lekrum/karaoke i ett separat rum.

A/V-nätetBild: Audrone Vodzinskaite

Vi avslutar nätverkspratet med att tala med Jouni Sironen, som är A/V-chef för VL. Han har hand om ljus, ljud, underhållningsvideo och dessutom konferensutrymmet.

Huvudsakligen handlar det om scenljus och -ljud för orkestrar, samt en stor videovägg med tillhörande kameror och videomatris, avsett för showbruk i Fun club, belägen i aktern (se avsnittet ”En tur ombord”). Dessutom visas video i nattklubben och konferensanläggningen.

Allt strålkastarljus är sk intelligent ljus, led-strålkastare som kan fjärrstyras via nätverk enligt DMX-standarden. Allt ljud, ljus och video körs från ett A/V-bås i Fun club och videon därifrån kan matas till en videoserver som står intill fartygets mediaserver, för att därifrån kunna matas ut på ip-tv-nätet och vidare till hytterna. Bilden kommer från tre hd-kameror med fjärrstyrt ptz-montage. Dessutom finns trådlösa mikrofoner för scenbruk och ett PA-system med delayer osv. Ljuset i tak och väggar i alla restauranger och i båten i övrigt består av nätverksanslutna rgb-lysdioder och kan även det ställas från ljudbåset. Dessutom kan man gå runt med en smartphone och göra inställningen via det trådlösa nätverket, när man befinner sig på plats i det avsedda rummet, trapphuset etc.

Puben Rockmore är mindre och mest avsedd för trubadurer, men har i princip samma utrustning i mindre skala, och endast två mindre videoväggar i form av 2x2 40-tums lcd-skärmar. Bortsett från liveframträdanden kan puben också agera sportpub så man kan se fotboll mm på storskärmarna.

Dansstället Retro Bar & Dance har i stort sett samma utrustning som puben, dock med 3x3-skärmars videoväggar.

Bredvid à la carte-restaurangen i fören finns en scen kallad Seamore Champagne Lounge med en Roland digitalflygel och några intelligenta ljus. Det går inte att ha riktiga stränginstrument ombord för de går ur stäm hela tiden.

Utöver detta finns ett centralt system för flera kanaler med bakgrundsmusik, som också matas ut via ljudnätet till alla restauranger. Hårddisken för detta sitter i en rack i ljudbåset i Fun club och matas ut via mediaservern som alla andra ljud- och bildkanaler.