Konferensanläggning


Konferensanläggningen har 15 olika rum som kan kombineras eller delas upp ljus- och ljudmässigt hur man vill. Rummen har dessutom skjutbara väggar. Varje rum har videoväggar av olika storlek. Det största konferensrummet kallas Auditoriet och i anslutning till detta finns ett A/V-bås från vilket man kan styra ljus, ljud och video i alla konferensrum, samt rgb-belysningen i hela konferensanläggningen. Video från exempelvis gästernas datorer (hdmi, vga) i konferensrummen, såväl som kamerorna i Auditoriet styrs till lämplig videovägg via en matris i A/V-båset. Även här går det att gå runt med en smartphone och styra rgb-ljuset.

Alla nya filmer och all video som kommer från Ipad via hdmi är numera skyddat med HDCP (High Definiton Copy Protect) och det var VLs största problem att hitta videoutrustning (matriser mm) som kunde överföra sådan information till videoväggarna.

I samma system ingår ett litet avskilt flerfunktionsrum kallat Samba med surroundsystem med 5.1-ljud och BluRay-spelare, främst avsett som bio. Videon styrs genom samma videomatris som försörjer alla andra konferensrummen, medan 5-1-ljudet är lokalt. I annat fall hade det blivit väl många ingångar till matrisen, bara för filmljud.

Nödljud


I händelse av olycka måste besättningen kunna få ut talade meddelanden till passagerarna, oavsett om det pågår diskotek eller liveframträdanden. Därför finns en mutingfunktion i alla ljudsystem, som stänger av underhållningsljudet och väljer in utropet från bryggan eller maskinrummet. Detta system är givetvis batteriuppbackat.

Men det skulle inte hjälpa ifall gästerna hade egna bergsprängare med sig, så därför bryts alla eluttag i show- och konferensutrymmen, när ett nödutrop inträffar. Det tystar även alla gitarrförstärkare på scenerna.

Nätverket torrsimmar


Datornätverket, tillika A/V-nätverket, består av oerhört många komponenter som måste provas ordentligt före installation. I en sidobyggnad sitter nätverks- och ljud- och ljusgänget och provar Cisco Catalyst, trådlösa noder, belysningsservrar, insticksdatorer till alla bildskärmar och videoväggar, ups:er med mera. Här är högen med kartonger som blivit över när man packat upp alla nätverksprylar.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Torrsim är nödvändigt. Här provas alla större nätverkskomponenter. På bänkarna står ett antal större Cisco Catalyst-switchar.

I varje tv-apparat i varje hytt, likväl som i alla bildskärmar på väggarna sitter det sk insticks-pc från Advantech, som denna ARK-DS220 (www.advantech.com/products/ARK-DS220/mod_9641762A-464B-4EB2-8FD7-395269B643DB.aspx) som är avsedd för tv-apparaterna i hytterna. Det rör sig om fullfjädrade pc med mycket liten formfaktor, som har till uppgift att kommunicera med videoservrarna och strömma video till den anslutna tv:n eller bildskärmen.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Även ip-telefonin testas före installationen.

Dessutom kommer det att finnas rfid... Och låne-Ipad med vininformation i vinbaren... Navigation... Färdskrivare... Radio... Radar... CCTV... Passersystem... Nä. Nu får det räcka.