VARVETSTX Europes varv i Åbo är en oerhört imponerande plats att befinna sig på. Allting är stort och högt. Bockkranen på bilden ovan lyfter 600 ton. STX har byggt flera av världens mest imponerande kryssningsfartyg här i Åbo, som Allure of the Seas, Oasis of the Seas, Enchantment of the Seas, Independence of the Seas och en dröse lastfartyg och isbrytare. STX Europe är ett dotterbolag till koreanska STX-koncernen som har varv i Finland, Frankrike, Norge, Brasilien, Rumänien och Vietnam. Det är inte bara Korea som bygger fartyg, trots allt.

Åtkomsten till ett fartyg under byggnad skiljer sig inte mycket från när man bygger hus. Till höger syns en helt vanlig bygghiss, ett par gångbroar och en höjdlift med en arbetare som målar skrovet. Längre bort finns rännor där man skickar ut överblivet byggmateriel. Den stora orange klumpen mitt i bild är en ny typ av räddningsflotte. Den fungerar så att den slängs i havet på en gång, och sedan åker de nödställda ned i den genom en spiralformad tunnel av presenning. Tunneln ligger hopvikt, men sträcks ut medan flotten faller ned.

Här är en annan vy av bygghissen och de övriga arrangemangen. Nere på kajen står mängder av arbetsfordon och baracker för arbetare och verktyg. Notera att hyttfönstren är runda. Ett avsteg från den tidigare fyrkantigheten. Kanske ger det lite mera genuin sjömanskänsla?


Bild: Audrone Vodzinskaite

Här har vi gått till fören istället och betraktar fartygets sida. En person står i en höjdlift och utför målningsarbete. Fast mest blev det en snygg motljusbild.