AvslutningBild: Audrone Vodzinskaite

Hej då, Grace. Vi önskar dig lycka till på de sju haven, Bottenhavet, Ålands hav, Finska viken, Barens Hav, Taxfreehavet, Restauranghavet och Maskinrumshavet.

Läs mer


Specialsajt om Viking Grace: www.vikinggrace.com
Vikin Line: www.vikingline.se/sv/Sverige
STX i Åbo: www.stxeurope.com/sites/Finland/about/Pages/STX-Turku.aspx
Safe Return To Port: www.skibstekniskselskab.dk/public/dokumenter/Skibsteknisk/2009/21%20sept%202010%20safe%20return%20to%20port.pdf
ABB elkraftsystem ACS 6000: www05.abb.com/global/scot/scot216.nsf/veritydisplay/0ddba3f56239e623c1257abf002d829c/$file/ACS%206000%20EN%20Rev%20F_lowres.pdf
Advantechs insticks-PC: www.advantech.com/products/ARK-DS220/mod_9641762A-464B-4EB2-8FD7-395269B643DB.aspx

Data om fartyget


Viking Grace sätts in på linjen Stockholm–Åbo under år 2013. Hon blir på 57.000 bruttoregisterton, 218 meter lång och får 880 hytter.

Snabbdata
Finskflaggad
Kapacitet, passagerare: 2800
Kapacitet, bilar: 1100 lm
Kapacitet, långtradare: 1275 lm
Isklass: 1A Super

Mått och vikt
Totallängd: 218 m
Bredd: 31,8 m
Djupgående: 6,8 m
Bruttotonnage: 57.000 t
Nettotonnage: 37.600 t
Marschfart: 21,8 kn (85% MSP)
Dödvikt: 5030 t
Livräddningsutrustning: 3000 personer

Framdrift
Gasmotorer: Wärtsilä 8-cylindriga 8L50DF, 4x7,6 MW, 4x128 ton
Gastankar: Flytande naturgas, 2x200 m3, 160 ton LNG
Generatorer: ABB trefas synkrongeneratorer 4x8,191 MVA
Frekvensomriktare: ABB 2x11 MVA
Drivmotorer: ABB trefas asynkronmotorer 2x10,5 MW

Hytter
Passagerare: 880
Besättning: 200
Totalt: 1080

Fordonsmeter
Trailers på däck 3: 1275 lm
Bilar på däck 5: 550 lm (ca 100 bilar)
Bilar på däck 4: 550 lm

Tack till


Vi vill särskilt tacka Viking Lines Kenneth Kronström för en utmärkt och ändamålsenligt anordnad visning, utan döda punkter, istället fylld med härligt kablage, mysiga växellådor och nyttig information. Vi är också tacksamma mot de övriga experter inom gas, el, av-teknik, nätverk, satellit och marknad, som medverkade.