Sen: skruvmejseln!


Schneider (som äger APC) har en väldig mängd olika ups-produkter i alla effektklasser. Därför känns det helt naturligt att låta ett av deras aggregat avsett för småföretagare bli till småbitar i upplysningens tjänst. Det får ses som mycket förtjänstfullt att hela ups:en kunde plockas i små, små bitar enbart med hjälp av en enda kryssmejsel. En viss mängd blod utgöts vid kontakt med vassa plåtkanter, men det åsamkade inget större lidande.

Fronten på SmartUPS 1500I är lös. Den tar man bort när batteriet ska bytas. Notera att just deta exemplar saknar lcd-display.

Batterimodulen består av två tolvvoltsbatterier som är seriekopplade via en säkringsmodul (blå), dold under en plastplatta. Apparaten är en redig best på 18 kilo och av detta väger batteriet 11 kilo.

I det här fallet är säkringstråden hel, men den kan vara värd att undersöka ifall batteridriften krånglar.

På baksidan finns ett antal uttag och styrdon. Ovanför nätintaget sitter överströmsskyddet med en knapp som hoppar ut om strömmen blir för hög och aggregatet inte brutit själv, först. Den trekantiga batterikontakten är en enkel länk i serie med batterispänningen. Den ska användas för att bryta bort batterierna från resten av elektroniken så att denna inte går igång och skapar 230 volt under transport. Till höger sitter de åtta uttagen för nödkraften. De kräver en särskild sorts sladdställ med hona i ena änden och hane i andra. En sådan följer med vid leverans, men det är enklare om du använder en längre kontaktlist, som antytts ovan. En avbitartång kan ordna det.

Går vi uppåt en bit hittar vi usb-uttaget som kan kopplas till en server för att stänga denna på ett säkert sätt. Den svarta, rektangulära luckan tas bort när man ska montera nätverkskortet och allra överst ser du serieutgången som används för konfiguration. Knappen till höger om serieuttaget kallas ”Sensitivity” och används för att ställa in hur känsligt aggregatet ska reagera inför störningar på elnätet, men den har försvunnit på senare modeller och inställningen kan numera bara göras via webbgränssnittet.

Aggregatet är uppbyggt med ett plåtchassi, omsvept av ett svart plåtsvep, med en stor E-kärnetransformator (T) i botten och ett moderkort med nästan all elektronik i chassits överdel. Kylflänsarna på moderkortet, där switchtransistorerna sitter (hänger nedåt), och transformatorn, kyls av en kylfläkt på apparatens frånsida. Framtill sitter displaykortet (D) permanent fastlött via en flexkabel.