En djupdykning i 2012 års domar mot illegala fildelare ger en skymt av film- och musikbolagens strategi för att stävja piratkopieringen.

Under året föll tio domar på området, med villkorlig dom och böter som den i särklass vanligaste påföljden. Sammanlagt utdömdes 30 600 kronor i böter samt, i ett enskilt fall, 42 000 kronor i skadestånd.

De advokater som företrädde de åtalade i målen fick ersättning på sammanlagt 341 218 kronor, pengar som skattebetalarna får stå för.

Majoriteten av domarna rör den föråldrade Direct Connect-tekniken, ursprungligen skapad i slutet av 1990-talet. Den sannolika förklaringen är att den gör bevisinsamlingen, som ofta utförs av film- eller skivbolagens representanter, till en barnlek. På Direct Connect visar varje användare utan omsvep vad han eller hon delar ut. Därmed kan man lätt beslå en användare med att dela ut ett stort antal filer. I åtalen figurerar allt från 3 900 musikfiler till 18 000 stycken.

Motsvarande bevisinsamling mot en bittorrentanvändare på till exempel Pirate Bay är mer komplicerad. Detta eftersom varje fil som sprids hanteras av separata torrentfiler. Bevisjägaren måste alltså spana på ett stort antal filer och identifiera ip-adresser som återkommer flera gånger.

Direct Connect-användare har alltså varit lågt hängande frukt för musik- och filmindustrins företrädare, som mest av allt försöker statuera exempel. Men under året genomfördes också den första rättegången mot en fildelare som använt bittorrent. Domen blev fällande, men då straffet blev böter kan det ändå delvis ses som ett bakslag för åklagaren och filmbolagen. En hårdare dom, som villkorligt eller fängelse, hade kunnat öppna för fler husrannsakningar mot misstänkta fildelare.

Vad gäller straffsatser börjar en tydlig norm synas i statistiken. Enskilda fildelare döms i regel till dagsböter, men de som har drivit fildelningssajter kan räkna med hårdare straff. Det gäller så väl ftp-servrar som torrentsajter.

Som vi kunde berätta nyligen har antalet nya anmälningar om fildelningsbrott ökat under 2012, jämfört med tidigare år.