Framtiden


Avsikten med gravitationsdestilleriet var att minska energiåtgången med 30 procent under åtgången vid pilottillverkningen, men istället blev det 45 procent. Anläggningen kommer att byggas ut och i framtiden hoppas man kunna minska energiåtgången ytterligare genom att använda spillvärmen till kringbyggnaderna där whiskyn lagras och buteljeras.

Läs mer


Mackmyra: www.mackmyra.se
Mackmyras kundtidning ”Destillerat”: www.mackmyra.se/content/nyheter/destillerat
Schneider Electric: www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/se/
Schneiders Vijeo Citect: www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-control/products-offer/range-presentation.page?p_range_id=1500
Gotlands Whiskydestilleri: http://gotlandwhisky.se
Forsyths Coppersmiths and Fabricators: www.forsyths.com/distillation/pot-stills
Tunnbinderiet Thorslundkagge: www.thorslundkagge.com
En tur hos Bowmore: www.bowmore.com/tours/the-front-gate/
Laphroaig visar runt: www.laphroaig.com/distillery/
Wikipedia om Whisky Galore: http://en.wikipedia.org/wiki/Whisky_Galore!_%28film%29

Huvuddata om fabriken


Höjd: 37 meter, 7 våningar
Rör: 4000 meter
Arbetare: 2 per skift
Inflöde korn: 1000 ton/år
Genomloppstid: 7 dagar
Årsproduktion: 700 m3, 1 miljon flaskor
Energibehov: 2,2 GWh/år