El och fastighet


Det går nästan inte att skilja tillverkningsprocessen och fastigheten åt, eftersom båda är så beroende av varandra. All värme som används i processen blir i slutänden lokalvärme och ska utnyttjas på bästa sätt. I systemet kan man lätt växla mellan process och fastighetsdrift, nöddrift, luftkonditionering osv.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Kraftdistributionen i fabriken sker genom ett system av canalisskenor (Sk), inte kablage, och kraftförbrukarna pluggas på skenan där det behövs i form av de förgreningsskåp som visas på bilden. Det är inte så vanligt i fabriker, men desto vanligare i exempelvis datorhallar. Kontaktdonet, med dess effektbrytare har inbyggd elmätare som kommunicerar med automationssystemet. Det är lämpligt att placera styrskåpen (St) intill canalisskenan.

Hetvattnet kommer från en närvärmepanna som står intill fabriken (ungefär i stil med ett fjärrvärmeverk). Där eldar man med biopellets och skapar 115-gradigt vatten av det 104-gradiga som kommer ut från fabriken, runt, runt.

Mältning


Tillverkningsprocessen börjar egentligen utanför fabriken. Efter att kornet skördats i närområdet transporteras det till Viking Malt i Halmstad, där det mältas. Efter en avropsprocess kommer lastbilarna tillbaka till Gävle och levererar lämpliga lass mältat korn (malt) till fabriken i Mackmyra.


Bild: Audrone Vodzinskaite

När malten kommit till fabriken, tippas den i intaget nederst, varifrån den hissas med en skopelevator upp till toppen av anläggningen och får falla ned i lämplig silo: silo Elegant eller silo Rökig. När malten sedan ska användas i processen tas den ut ur botten på lämplig silo och hissas upp med skopelevatorn igen, men växlas denna gång in i ett rör som leder in i fabriken, på våning 5.

Sortimentet innefattar flera typer, däribland en Elegant som inte är rökig, en som är lite rökig och en som är mycket rökig och det handlar helt enkelt om att tappa ut rätt blandning ur de båda silona.

Intill toppen på silorna sitter dessutom en dammsugare som håller fabriken ren från maltdamm. Det är flera platser i hanteringen som annars snabbt skulle kunna bli fulla av farligt, explosivt damm, nämligen silorna och deras tömningsmekanismer, elevatorn, sikten, valskvarnen och tippgropen.


Bild: Audrone Vodzinskaite

För att undvika explosionsfara när malten tippas i tippgropen jordas lastbilen i byggnaden innan något tippas. Det är ungefär samma princip som när man tankar ett flygplan. En en-meters stråle flygbränsle kan generera 60 kilovolt statisk elektricitet och det är inte lämpligt att den gnistan slår nära bränsletanken. Det är lika olämpligt att en jättegnista slår mellan lastbilen och silona med torkat, mältat korn.

Rökning


Korn för rökig whisky tas från Dalarna, främst för att det finns att få i rätt typ av förpackning. Korn från Dalarna smakar inte annorlunda än korn från Enköping. Emellertid mältas det i ett lokalt mälteri och går därefter vidare till rökning.

Mackmyra röker enligt containermodellen. De har byggt om en 20-fotscontainer till kölna (rökanläggning) som försörjs med rök från torv och enris, som eldas i ett pannhus. Torven kommer från Karinmossen strax intill och enriset får man av lokala kraftbolag som röjer kraftledningsgator i området. Till och med halmen som kornet från början satt på, återanvänds, den blir nämligen halm till den berömda halmbocken i Gävle, som brinner upp/ned varje år.

Containern är väldigt svart inuti och doftar fantastiskt. Man använder sig av sk golvmältning där malten sprids ut på containerns golv och får genomflytas av rök under 1,5 dygn.