Processen, systemskiss


Empiri börjar med att visa en översiktsbild, ett tvärsnitt av fabriken med grunddata om förbrukad energi och ungefär vilka enheter som finns på vilka våningsplan. Varje våning, eller processdel visas på en skärmbild, där man kan läsa av värden på alla parametrar, starta och stoppa processen, plocka in statistik och bygga diagram.

Systemskissen. Se så finurligt man skickar in energi från närvärmen (fjärrvärmen) i destillationspannorna, utvinner den ur kolonnerna, har den till att värma bryggvattnet som sprutas i mäskkaret med, återvinner den ur vörten igen, sätter tillbaks den efter jäsningen och så minsann, späs den på av närvärmen i destilleringen på nytt. Och det som blir över tar man ut till att värma fastigheten med.

Notera också processvattnets väg. Det sprutas in i värmeväxlaren som kyler vörten, eftersom vörten inte får vara så varm att den dödar jästen. Vattnet går vidare och sprutas in i mäsken, åker vidare och blir jäst och destillerat, men kommer förståss inte ut tillsammans med spriten utan blir till pannöl. Pannölet får göra sin tjänst som energibärare, som nämnts ovan, varefter det blandas med draven ur mäskkärlet och blir till drank, en sorts nyttig gegga som man skickar till en rötgasanläggning.

Anläggningen kan tvättas automatiskt med lut och citronsyra, men tvättsystemet visas inte i systemskissen. På skärmbilderna visas det dock som blå rektanglar kallade CIP (Cleaning Inter Process) anslutna till rörsystemen.

Valskvarnen


Våning 4. Styrsystemet Empiris processbild av malthanteringssteget, alltså maltens väg från lastbilen ned i tippgropen, vidare till silo och därifrån till valskvarnen. Det hela är tämligen självförklarande. Du kan se flöden och temperaturer i alla viktiga punkter. Silona är till exempel inte så varma, bara 7,3 grader. De står utomhus och det är vinter. På alla ledningar sitter ventilsymboler kallade XV som är explosionsskydd. De stänger om det finns risk för brand i fabriken.

Vid varje körning tappas 1500 kilo malt ur lämplig silo, tas upp med skopelevatorn, siktas genom en sikt, en rensmaskin ute vid silona på våning 7 som separerar kornet från stenar mm genom att man blåser in luft undertill och de tunga grejorna faller bort, medan kornet samlas upp och får falla ned till valskvarnen (10KV i skärmbilden) på våning 5.

Efter siktningen mals kornet i en valskvarn, där det är viktigt att man få fyra fraktioner, nämligen en blandning mellan finmalt, medel, ganska grovt och grovt. Fraktionerna används i mäskningen för att man ska få en korrekt silbädd.

Mackmyras Lars Lindberger visar den omalda malten till vänster och en av fraktionerna till höger.

När detta steg är klart faller den malda malten ned till nästa våning: mäskningen (1 i systemskissen).