Mäskning


Våning 3E. Mäskningen förses med processvatten från höger, som får passera genom två värmeväxlare för att ta åt sig maximalt med spillvärme, innan det hamnar i termoskärlen (Bryggtank 1 och 2 i skärmbilden). Därifrån sprutas det in i mashing machine eller ned i mäsktunnan och nytt processvatten måste tillföras.

Notera att fabriken inte var i drift när skärmbilderna togs. Därav de låga temperaturerna över allt.

Under mäskningen sker försockringen, dvs stärkelsen i malten omvandlas till socker och kallas därefter för vört. Det är maltsockret som jästsvamparna ska festa på i nästa steg. Att tillföra vanligt socker vore en styggelse.

Mäsktunna, mäskkar, mäskkärl, kärt barn har många namn. Blank och fin är den iallafall, mäsktunnan på våning 3E.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Joans Berg visar sin "mashing machine" (10SM046 i skärmbilden), en skruvtransportör där malten blandas med 65-gradigt vatten (2 i systemskissen), vilket startar mäskningen. Efter blandningen faller malten ned i mäskkärlet (Mäsktunna i skärmbilden). Kärlet utgör en sk semi-lawther process med både mäskning och silning.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Mäskkärlet är en rund tunna med silplåt i botten och armar som går runt och blandar mäsken. Till slut har det dock bildats en filterbädd i botten där de grövsta kornen har hamnat längst ned och de finare längre upp.

Vörten tappas ut i botten och kommer då alltså att silas genom filterbädden. Men till slut är all vört uttappad och då duschar man filterbädden med 95-gradigt vatten (3 i systemskissen) för att lösa ut det sista sockret och fortsätter att tappa en stund till.

Vörtens temperatur varierar sålunda från cirka 60 grader i början av tappningen till 95 grader i slutet och den får rinna genom en värmeväxlare (20VX018, vörtkylare i skärmbilden) som tar ned temperaturen till 30 grader eftersom den annars skulle döda jästsvamparna i nästa steg. Det processvatten som ska användas till mäskningen härnäst får förvärmas genom att passera genom denna värmeväxlare och sedan mellanlagras i isolerade tankar (Bryggtank 1 och 2 i skärmbilden). Men av det kan vattnet på sin höjd bli 50-60 grader, så mera värme tillförs via en värmeväxlare från fjärrvärmesystemet.

Vörten rinner vidare ned till jäsrummet på våning 3 (som är under våning 3E).

Vatten används överallt i processen. Här är ”växeln” som skickar ut rullstensåsvatten till fabrikens alla delar.