Jäsning


Våning 3. Komplexiteten är inte särskilt hög i jäsrummets skärmbild. Vörten kommer in från vänster, kan ledas till någon av de 12 jästankarna, tappas ut i botten och rinna ut åt höger. Ju längre vörten ligger i jästankarna, desto mera hinner den kallna (se temperaturvärdet kontra tiden dd tt:mm). Skärmbilden visar flera olika satser som hållit på att jäsa olika länge. 12 tankar behövs när fabriken kör treskift.

Varje jästank rymmer 8000 liter, vilket är resultatet av en enda mäskning.

Vanlig kronjäst för söta degar används. Den får jäsa i fyra dygn. Innan den jäses och slutligen offrar sitt liv i alkoholförgiftning, lever den lyxtillvaro i ett elegant upplyst kylskåp.

Så här ser en jästank ut inuti just innan vörten hälls i. Det lite gulaktiga i botten är jästen som blandats med vatten. När jäsningen kommer igång ser det ut som om hela tanken kokar. Stången som hänger ned är ett sprutmunstycke som används när tanken tvättas.


Bild: Audrone Vodzinskaite

När vörten är färdigjäst passerar den genom ännu en värmeväxlare (30VX021 i nästa skärmbild) för att förvärmas före destillationen i svagspritpannan.