Spritlyktan, att stänga hjärtat


Huvud, hjärta och svans, kropp, body, svagsprit, wash, namnen på de olika vätskorna i destilleringen är många.


Bild: Audrone Vodzinskaite

När spriten kondenserat i kylaren (kolonnen, kondensorn) strömmar den genom sk spritlyktor, betraktningsglas, där man kan se kvaliteten och även ta prover. Detta sker i traditionella destillerier i en sk Spirit Safe, en låst låda av glas där man bara kan betrakta spriten, men inte komma åt den, och detta av skatteskäl. Den tiden är dock förbi rent regulatoriskt, men safen är ändå trevlig att ha kvar av nostalgiska skäl. Idag handlar det om att redovisa rimliga råvarumängder och dito produkt till Skatteverket, vilket loggas i en sk ”maltjournal”.

Det är viktigt att man så exakt som möjligt kan avgöra när kroppen är slut och svansen börjar. Kopplar man om för tidigt så allt för mycket starksprit rinner tillbaka till intermediatet har man kastat bort en massa destillationsjobb. Den starkspriten får man givetvis tillbaka i nästa omgång, men den har kostat onödigt mycket tid och värmeenergi.

Kopplar man å andra sidan om för sent blir slutprodukten inte alkoholstark nog och då blir kunderna missnöjda, eller också får man destillera om igen. Dessutom påverkas smaken på den färdiga spriten om man inte tar ut samma hjärta i varje batch, så i det här momentet gäller det att operatören visar stor hantverksskicklighet.

Råspritförråd


Processbilden av spritlagret på våning 1 är inte heller särskilt komplicerad. Det finns två lagringstankar där spriten från middletanken hamnar, och en möjlighet att fylla på med processvatten för att späda råspriten till cask strength. Hela fabriken slutar med ventil 40V047 som sitter på en slang som används för att fylla på olika typer av fat, för vidare transport eller för långtidslagring på tunnor.

Sprittankarna rymmer 5000 liter vardera, vilket är 5-6 batchar. När man fyllt i så mycket, späds spriten till 63%, vilket sker ungefär var tredje dag. Som nämnt tidigare är det UV-belyst rullstensåsvatten som går rakt in i tankarna. Avsikten är att man vid full drift ska fylla ekfaten om 30, 100 och 200 liter direkt i spritlagret, även om det av logistikskäl inte sker just nu. 30-litersfaten köps av privatpersoner som vill lagra sig egen personliga whisky, medan 100- och 200-litersfaten används till Mackmyras egen produktion av buteljerad whisky.


Bild: Audrone Vodzinskaite

En översiktsbild av spritlagret. Notera den blå slangen.

Väl fyllda går faten till lagerutrymmet strax intill fabriken.