TH-UVF9


Apparaten är tämligen fullspäckad med manöverorgan. Huvuddata är att den sänder med 4 watt på 145 och 430 MHz med FM-modulation, med en kanaldelning på ned till 5 kHz. Den har inbyggd mikrofon och högtalare. Den har en mängd olika styrmöjligheter för att hantera repeatrar. Den kan ta emot två frekvenser samtidigt.

Det mesta kan skötas med knappsatsen på framsidan, men kanalprogrammering bör göras från en ansluten dator. Det finns en hel dröse video på Youtube om hur radion sätts ihop och hanteras. Se exempelvis www.youtube.com/watch?v=i6VQsTgTL-s

Det är lite svårt att förstå huruvida den tillverkats av Quanzhou TYT Electronics eller JK Radio, för båda förekommer som tillverkare. Det kanske är samma företag, eller också piratkopierar de varandra.

Olika källor på Internet, såväl tillverkarens egen webbplats, som andra, har olika uppfattning om uteffekt och frekvensstabilitet, men 4 eller 5 watt är kanske inte så viktigt? Andra källor påstår att den klarar 245 – 246 MHz också. Det gör den inte. Eftersom apparaten är så ny är det tänkbart att det driver runt ett antal beta-specifikationer på Internet. Det skulle inte vara första gången i så fall.

Hur köpa den?


När du ändå är i USA kan du passa på att titta in i en affär för amatörradioapparater. Sändaren kostar 40 dollar när den köps rakt över disk, 64 dollar från Amazon eller 409Shop, eller går att få för 52 eller 39 dollar på eBay.

Jag föredrar manligt machosvart, men den finns i kamouflagefärg och kvinnligt rött också.

Köper du i USA får du amerikansk batteriladdare med amerikanska pinnar, men den går ändå till 240 volt, så det är ingen skada skedd. Dessutom får du med en laddare för cigarettändaruttaget i bilen. Bara det är extra trevligt.

INTRESSANTA FUNKTIONERVFO- eller kanalläge


Apparaten kan antingen användas i VFO-läge (fritt frekvensval), där du kan knappa in lyssningsfrekvenser på det numeriska tangentbordet, eller i kanalläge, där du kan använda de förprogrammerade 256 kanalerna. En kanal är egentligen bara något så enkelt som en enskild frekvens man satt namn på. Har man flera namngivna kanaler går det an att kalla denna samling för en kanalplan.

Du växlar mellan att använda VFO och förprogrammerade kanaler med knappen EXIT. I kanalläge visas kanalens nummer med små tecken till höger om mottagningsfrekvensen, eller -namnet om du valt namnvisning.

Alternativt kan du växla till kanalredigeringsläge. Metoden att växla mellan lägena är aningen klumpig: man stänger av radion och slår på den med PilUpp intryckt. Men det är tungt att arbeta med bara apparatens numeriska tangentbord och programmeringen sker med fördel från en dator. Den kanalplan du gör upp i datorn tankas sedan enkelt över till sändaren via en usb-sladd.

I VFO-läge stegar man frekvensen med PilUpp och PilNed och i kanalläge stegar man istället kanalerna uppåt och nedåt med samma metod. Med knappen A/B kan man antingen växla mellan två frekvenser i VFO-läge, eller två kanalgrupper (kanal A001 - A128 eller B001 - B128) i kanalläge. Man kan lämpligen använda den ena gruppen till 144-megahertzbandet och den andra till 432 MHz, men det är helt fritt att kombinera hur som helst.

Apparaten kan givetvis scanna i båda lägena, men olyckligtvis finns inga bandgränser i VFO-läge. Du kan dock när som helst vända scanriktning genom att trycka PilUpp eller PilNed.

Observera att frekvenser kan programmeras fritt med 8 värdesiffror i den tillhörande programvaran, men bara med det kanalsteg som angivits i meny 29 från apparatens numeriska tangentbord, i stegen 5, 6,25 osv upp till 25 kHz. Noggrannheten är 2,5 ppm, dvs 362 hertz vid 145 MHz.