SÄTT VÄRDEN DIREKT I MENYERI VFO-läge anger du önskad frekvens genom att direkt knappa in sex siffror, exempelvis 145625 för 145,625 MHz. Det finns ingen knapp för Enter. Decimalkommat kommer dit av sig själv.

Eftersom det finns så få tangenter på apparaten blir väljandet i menyerna aningen kryptiskt.

1. Tryck FUN för att starta menysystemet. Displayen visar MENU.
2. Välj meny genom att knappa in menyns nummer. Exempel ”12”. Displayen visar BCLO.
3. Displayen visar valt alternativ på andra raden. Exempel OFF.
4. Tryck FUN för att ändra i denna meny.
5. Välj alternativ med PilUpp och PilNed. Exempel OFF, CALL, WAVE.
6. Tryck EXIT för att låsa valt alternativ.
7. Tryck EXIT igen för att avsluta menysystemet.

I punkt 6 är du fortfarande kvar i menysystemet. Stega upp och ned bland menyerna med PilUpp och PilNed och fortsätt sedan från punkt 4.

De flesta värden som anges direkt i apparatens menyer genom att man trycker FUNction-knappen och väljer värden i menyerna med det numeriska tangentbordet, gäller bara för VFO-läget (som exempelvis repeaterskift). Vissa grundläggande värden, som vad som ska visas vid spänningstillslag och läget för röstannonsering, gäller dock för båda lägena.

Många av menyplatserna motsvaras direkt av en cell i kanalvyn i programvaran som används för programmering.

PROGRAMMERING MED DATORTH-UVF9 kan programmeras från en windowsdator, med ett program som laddas ned från TYT Electronics webbplats och bara lite prosaiskt kallas för F9. För att kommunicera med radioapparaten behöver du en särskild sladd som ansluter sändarens hörlurs- respektive mikrofonurtag till ett USB-modem som kan sättas i datorn. Sladden kostar 9 dollar. Genom modemet kan datorn kommunicera med sändaren med DTMF-koder. Det går inte fort, men det fungerar.

Med apparaten följer en liten mini-CD med drivrutinen för modemet. Skivan innehåller en massa annat på kinesiska också, men det ska man undvika att installera. PL2303 Serial Driver är vad du behöver. Den fungerar som en serieport och tar hand om platsen för en COM-port. Se till att välja lämplig COM-port i programmet F9. Vilken du ska välja, ser du i Den här datorn > Egenskaper > Maskinvara > Enhetsnamn > Portar (COM&LPT).

Handboken och programmet är kinesiska så det räcker. Vänta dig inte för mycket logik, användarvänlighet, eller engelsk grammatik. Undvik för all del att välja Language setup > Chinese för då är du förlorad. Det finns en del andra språkliga egenheter, som att displayen är ”tri-colour”, men vad det betyder är att den kan ställas in på tre ljusstyrkor, eftersom den i själva verket är svartvit. Alternativen ”Compand” (röstkomprimering) och ”Scramble” (röstförvrängning) tycks inte fungera med min apparat. Det finns kort sagt en del utrymme för egna experiment.

Menyer och principer


PC-programmet används huvudsakligen för att förenkla kanalprogrammering, men även för en del grundläggande inställningar. Många av dessa grundläggande alternativ kan ställas speciellt per kanal.

Se upp med knappen Model Type DTMF på verktygsraden. Skulle den råka stå på SIMPLE kan datorn inte kommunicera med radion.

Grundbilden visar en tabell med de 19 första kanalerna och det huvudsakliga grunddatat för dessa.

Har du redan programmerat något i radion ska du börja med att välja Transfer > Read from radio, annars kommer det befintliga datat i radion att skrivas över senare.

RX Freq och TX Freq är kanske uppenbara. Notera att du inte kan programmera repeaterskift utan anger sändnings- och mottagningsfrekvenser explicit. Repeaterskiftet i meny 23A gäller bara i VFO-läge. Decode och Encode är mera mystiska. Decode anger om, och i så fall vilken CTCSS-frekvens radion ska upptäcka innan brusspärren öppnas, medan Encode anger om och i så fall vilken CTCSS-frekvens radion ska lägga på vid sändning. TX Power, uteffekten kan antigen vara Hög (4 watt) eller Låg (0,5watt). Scan Add anger om kanalen ska vara med vid scanning. W/N är bred eller smalbandig FM-modulering. I rutan CH.Name kan du fylla i ett sjuteckens namn på kanalen, som visas om du angivit att namnen ska visas istället för kanalnummer. BCL betyder Busy Channel Lockout (BCLO) och om den är på kan du inte sända om det finns en bärvåg på kanalen redan, för att inte oavsiktligt kunna störa en repeaterkanal. Med PTT ID kan du välja om apparaten ska sända exempelvis din amatörsigna i morsekod i början av sändningen eller i slutet eller båda. Nja, det kan bli ganska irriterande. VOX är precis vad du tror det är: röststyrd sändning, vilket eventuellt kan vara bra om du använder headset eller vill använda händerna till något annat (som att köra bil). Parametrarna för VOX med mera ställs in i vyn för en enskild kanal.

Att bygga upp en kanalplan fungerar ungefär som att redigera i Excel. Klicka i en cell och börja fylla i. Celler där det bara finns ett par givna alternativ, är alltid listrutor.

Skjut in en tomkanal genom att klicka Insert och ta bort en markerad kanal med Delete. En markerad kanal kan flyttas uppåt i listan genom att klicka CH Up och nedåt med CH Down.

I slutet av raden finns symbolen >> med vilken du går vidare till enskild kanalvy.

Textrutorna i enskild kanalvy är precis desamma som i tabellvyn, med den skillnaden att det finns några alternativ till.

Encode och Decode nämndes ovan. I enskild kanalvy kallas dessa alternativ för QT/DQT. Det kanske finns någon kinesisk logik bakom detta.

Du går tillbaka till tabellvyn med knappen >>.