Nöjet med kortvågslyssning


Man behöver inte sända själv för att ha roligt med radio. Kortvågslyssning kan tyckas dammigt och stenålder, men har fortfarande sin tjusning. De flesta stora rundradiobolagen har lagt ned, eller håller på att lägga ned sina sändare på kortvågen eftersom Internet finns. Stereo på kortvågen med digital modulering (DRM, Digital Radio Mondiale) slog aldrig. Nyhetsbyråerna, som förr sände bulletiner via teleprinter på kortvågen, har för det mesta gått över till satellit eller Internet. Återstår då allt det obegripliga.

Det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket konstigt att höra på kortvågen, som nummersändare, polytonsändare och krypterad dataöverföring av alla de slag. Nummersändare låter som en röst som säger långa serier av siffror, i grupper om fem, uppenbarligen någon sorts krypto. Ingen vet vad nummersändarna är till för, men man får förmoda att mycket av alla obegripligheterna är olika länders ambassader som sänder kodade meddelanden till spioner. Det finns pristävlingar för dem som vill luska ut vad sändnigarna innebär. Spioner som sänder data till hemlandet gör det väldigt ofta i form av epost via kortvågen. Det är heller inte alls ovanligt att exempelvis hjälporganisationer använder kortvåg för meddelandeöverföring från någonstans i mörkaste Afrika till sina moderorganisationer. Så gör även terrorister. Internet har blivit aningen riskfyllt eftersom det är så lätt att avlyssna, så terroristerna använder sig med fördel av kortvåg.

Det finns en helt ny värld därute, om du bara vill öppna dörren!

LÄS MERTYT Electronics: www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2061
Om amatörradio: http://sv.wikipedia.org/wiki/Amat%C3%B6rradio
Svenska Sändaramatörer ordnar certifikat: www.ssa.se
Undertecknads amatörradiosida: www.qedata.se/js_pr-amatr.htm
Icom IC-R9500 - världens tuffaste radio: www.idg.se/2.1085/1.230290/icom-ic-r9500--varldens-tuffaste-radio
Radiosamlaren i Kaunas: www.idg.se/2.1085/1.400171/radiosamlaren-i-kaunas---del-1
Den ryska hackspetten: http://blogg.idg.se/realistklubben/2011/12/13/de-ryska-hackspettarna/
Mysteriet nummersändare: www.idg.se/2.1085/1.186870/de-okanda-nummersandarna
Mysteriet nummersändare: www.cvni.net/radio/e2k/e2k031/e2k31rk.html
Spionhistoria i 6 delar: www.cvni.net/radio/e2k/e2k032/e2k32article.html
Om Early Warning Radar: www.idg.se/2.1085/1.219627/djupdyk-i-ewr---early-warning-radar

Snabbdata transciever TYT TH-UVF9


Frekvensområde: 136,00000-174,00000 MHz, 400,00000-470,00000 MHz och 76,00 – 107,95 MHz
Frekvensstabilitet: +/– 2,5 ppm
Antal kanalminnen: 256
Uteffekt: 4 watt (högeffekt), 0,5 watt (lågeffekt)
Modulationstyp: 16 kHz och 11 kHz F3E
Störning i grannkanal: >= 65 dB
Spurioser: < 7 μW
Selektivitet: >= 65 dB
Mottagarens känslighet: –122dBm för 12dB SINAD
Drifttemperatur: –25°C~ +55°C
Batterilivslängd: ~12 timmar (om du sänder lite)

Terminologi


Amatörradio: Icke-kommersiell radio, vars samtal inte får avgiftsbeläggas. Radioamatörerna var radions pionjärer och brukar hålla sig i utvecklingens framkant. Det finns två kadrer, de som bara vill använda standardapparater till att prata i och de som vill göra konstiga saker, som att studsa radiovågor på Månen eller en kometsvans, eller lyssna på rymdfärder. Radioamatörerna har ett antal exklusiva frekvensband från längsta långvåg till uppåt 100 gigahertz, öppna för experiment.

BCLO: Busy Channel Lock-Out, en funktion som omöjliggör sändning om det redan finns en bärvåg på frekvensen. Men den funktionen aktiv kan du inte störa andras sändningar.

ITU-region: Världen är indelad i ITU-regioner (International Telecommunication Union) där de olika frekvensbanden (broadcast, amatör, landmobil, mobiltelefon) har något olika frekvenser. Se vidare: http://www.idg.se/2.1085/1.475310/darfor-fungerar-inte-mobiltelefonerna-over-hela-varlden

Kanal: En frekvens man satt namn på.

PTT: Push To Talk: sändknappen, eller vad som ska hända när man trycker på sändknappen, om apparaten ska sända identifikation osv.

Repeater: Slavsändare.

Scanna: I radiosammanhang att söka av ett frekvensband efter aktiva frekvenser, eller kanaler. I denna radio kan scanningen antingen bara gå vidare fast en aktiv kanal påträffats, stanna en stund och sedan gå vidare eller stanna helt och hållet.

Spurios: En bärvåg eller störning som dyker upp från ingenstans, som kan vara ett misstag eller en överton från någon annan utrustning.

Squelch: Brusspärr, en funktion som stänger av högtalaren om det inte finns bärvåg. Annars skulle du bara höra brus, vilket är irriterande. Brusspärren kan ställas in olika strängt för att acceptera starkare eller svagare signaler.

VFO: Variable Frequency Oscillator, frekvensratten på en radio, i moderna apparater ersatt med en digital syntesgenerator där man kan ange frekvensen från ett tangentbord.

VOX: Voice operated transmission, röststyrd sändning. VOX kan ställas in olika strängt för att inte acceptera allt för korta yttringar mm.