Vad är Tetra?


TETRA betyder TErrestrial TRunked RAdio, eller landmobil paketkopplad radio. Alla liknande tjänster går under beteckningen LMR, landmobil radio. Tetra utnyttjar digital modulation med fasskiftsnyckling av typen DQPSK med åtkomst till radiomediet enligt Time Division Multiple Access (TDMA). Systemet använder 25 kHz kanaldelning och på varje kanal används ett roterande schema med fyra tidluckor (kontra t ex GSM som använder åtta tidluckor).


Bild: Audrone Vodzinskaite

”Trunked” betyder att flera radiosändare kan dela samma resurser och bara tar upp resurser på bandet när någon talar. I Sverige används frekvensbandet 380-395 MHz för Rakel, medan privata operatörer med egna tetranät använder band kring 450 MHz. Halva utrymmet används för upplänk och halva för nedlänk. 25 kilohertz duger bra för tal men ger inte mycket bandbredd för dataöverföring. Det landar kring 28,8 kbps som mest och det räcker inte till för bilder och film.

Textmeddelanden i stil med sms kallas sds (Short Data Service) kan också överföras.

TEDS


Tetrastandarden Tetra release 2 innehåller TETRA Enhanced Data Service, som är en dellösning på problemet med den långsamma dataöverföringen. TEDS nyttjar kanaldelningar på 50-150 kHz på de vanliga tetrafrekvenserna kring 300 MHz och sänder med QAM-modulation med QAM 4, 16 eller 64 beroende på bitfelfrekvensen på kanalen, men det gäller att få loss detta spektrum i ett i övrigt knökfullt radiospektrum.

Unified Tetra and lte


De kanske 100 kbps som TEDS ger på en 50 kHz bred kanal, räcker fortfarande inte för video. Video håller på att bli allt viktigare vid brottsplatsundersökningar och för att få ut information snabbt till polismännen vid svåra olyckor. Man tvingas fortfarande ha en mobiltelefon för att titta på film och en tetraradio för sambandet. Andra tillämpningar kan vara övervakningsfilm från övervakningskameror, film från en helikopter, styrning av bombrobotar och röntgenbilder från dito, EKG från en patient och liknande.

Svaret på det är Tetra integrerat med lte. I det fortsatta kommer jag att kalla de kommersiella näten för 2g, 3g eller 4g beroende på teknik, medan förkortningen LTE reserveras för tetratekniken. Tetrafolket brottas för närvarande på att frigöra 20 MHz spektrum kring 700 MHz över hela världen för snabb dataöverföring enligt lte-principen. De flesta tycks hamna just kring 700 MHz, utom Kina som verkar hamna kring 1400 MHz. Kan man inte ordna ett harmoniserat spektrum kommer det att bli svårt med gränsöverskridande operationer och resultatet kan bli fördyrade terminaler på grund av att specialiserade kretsfamiljer krävs.

Vän av ordning frågar sig varför man inte kan använda de vanliga tetra-tal-frekvenserna kring 300 MHz för lte? Eftersom antennerna skulle bli för stora. För lte använder man rumsdiversitet med två antenner i handapparaten och vid 300 MHz är vågländen så lång att apparaten skulle bli orimligt stor.

Lte kommer att bli en storstadslösning, medan TEDS sannolikt kommer att härska på landsbygden eftersom det kan förväntas bli den ekonomiskt optimala lösningen. Den lägre frekvensen och smalare bandbredden hos TEDS gör att räckvidden blir mycket bättre än för lte och täckningen således bättre.

När Tetra är utbyggt med lte kommer myndigheterna att ha möjligheter i stil med en nyhetsbyrå. En polispatrull kan delta i en telekonferens med bild, se rörlig video direkt från en helikopter, eller överföra en skadad persons ekg direkt till en läkare. Ledningscentralen kan se direktvideo från en cctv-kamera från exempelvis ett inbrott och skicka ritningar på huset där brottet just pågår, till den polispatrull som är närmast. Bombtekniker växer förmodligen inte på träd, utan när en bomb påträffas kan en bombrobot med röntgenmöjlighet skickas ut för en förberedande undersökning och skicka tillbaka röntgenbilder till teknikern. Även den som kör roboten kan behöva tillgång till husritningar.