Specialutrustning tack vare standard


Tetra är en öppen etsi-standard. Därför finns det många leverantörer, men få man känner igen från mobiltelefonbranschen, utom måhända Motorola. Motorola var ganska starka på marknaden för kommersiella mobiltelefoner, men sålde sin mobiltelefonportfölj till Google och ägnar sig nu helt åt verksamhetskritisk kommunikation.

Bland tetratillverkarna finner vi i övrigt namn som Zethron, Thales, Sepura, Cassidian och Kenwood (som också tillverkar mycket amatörradio).

Tetra-apparaterna är avsedda för tuffa miljöer och ska tåla det mesta. Precis som när Varudeklarationsnämnden började med att välta stolar 10.000 gånger, måste tillverkarna prova och verifiera att apparaterna tål slitage långt bortom det man kan tänkas utsätta en mobiltelefon för.

Antennen sticker ut från apparaten och ska tåla att krökas och böjas tiotusen gånger. Det testar Motorola med en böjarrobot. Anledningen till att antennen sticker ut är att våglängden är en meter, jämfört med ett par decimeter för en mobiltelefon. Dessutom ger en utstickande antenn betydligt bättre verkningsgrad och därmed bättre räckvidd än om antennen skulle krökts ihop och dolts inuti apparathöljet.

Batteriluckan ska kunna öppnas och stängas tiotusentals gånger. Det testas av en annan pneumatisk robot.

Dessutom finns det företag som specialiserat sig på underlig extrautrustning, särskilt hörlurar och mikrofoner för hemliga operationer, för killar med mörka glasögon som står och mumlar i ett hörn.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Utrustningen vore värdelös för brandförsvaret och Kustbevakningen om den inte tålde vatten. Här är ett företag som visar dränkbara apparater.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Och så har vi de militära tillämpningarna. Hårdgjord utrustning som ska klara allt från vassa stenar till lera och arga rekryter som kastar den i backen. Här har mobiltelefonerna inte en chans.