Om katastrofen kommer, och det har den redan gjort


USA är katastrofernas land numera, tycks det, och en liten sammanfattning visar varför radionäten måste samverka bättre. Vid Columbinemassakern den 20 april 1999 på Columbine High School i Littleton i Colorado behövde 46 olika myndigheter samverka. När Mississippi svämmade över i Ohio år 2011 var 25 olika län (counties) tvungna att samarbeta. Vid bombningen av en myndighetsbyggnad i Oklahoma City den 19 april 1995 samverkade 175 myndigheter. I alla dessa fall var man tvungen att använda sig av budbärare eftersom de olika organisationernas radionät inte var kompatibla.

Det är uppenbart att det vore bättre om alla använde ett och samma säkrade radionät.

Prioritering
Det där med prioriterad åtkomst är inte så enkelt som det kan tyckas. Som ordningsam svensk kan man tycka att det bara är att ge mobiloperatörerna en order att ”Fixa prioriterad åtkomst. Nu! Myndigheterna ska ha!” Det fungerar inte så. Operatörerna är inte intresserade av sådana kostsamma extrasvängar och myndigheterna kan inte lagligen tvinga dem att bygga om näten på ett olönsamt sätt.

Man kan mycket väl ge myndigheterna prioritet i mobilnäten, genom att låta någon annan än mobiloperatören hantera Quality of Service, men i Texas har Texas Public Safety Broadband Program redan provat det och funnit att det bara fungerar i 90 % av fallen. I många fall vill operatören inte lämna ifrån sig kontrollen och amerikanska regeringen har inte makt att tvinga dem. Vid svåra olyckor har anropskanalen varit så överbelastad att det inte spelat någon roll om någon haft prioritet eller ej.

Vid större katastrofer, som stormar och översvämningar kommer mobilnätet att överbelastas och kollapsa. Det kommer inte att finnas plats över för myndigheter.

Texas är en amerikansk delstat som drabbas av extra många stora katastrofer. Nu ska vi inte sätta oss på våra svenska höga hästar och tycka att ”Jamen amerikanerna, de har ju ständigt katastrofer. Det rör inte oss.” Istället ska vi lyssna och lära. Myndigheterna i Texas ställde sig precis samma fråga som jag, nämligen om det var absolut nödvändigt med ett tetranät eller om man kunde klara sig med 3g. Svaret blev nej.

Efter att ha försökt evakuera tre miljoner människor på 36 timmar inför stormen Sandy fann man att de kommersiella näten helt enkelt lade sig på rygg, överbelastade, och ville inte vara med längre. När tiofiliga motorvägar är helt igenkorkade med människor som försöker fly, då gäller inte vanliga belastningsberäkningar.

Texas befinner sig mitt i ”Tornado Alley” och efter stormen Sandy hade 20% av det kommersiella nätet helt enkelt blåst bort. En helt vanlig basstation har ingen längre batteribackup, medan tetranät alltid byggs katastrofsäkrade med dieselgeneratorer för lång tids drift. Översvämningen efter Sandy resulterade i mil på mil med dränkta kuststäder och utslaget mobilnät. Det enda som blev kvar var tetranätet. Det spelar ingen roll om polisen skulle ha prioriterad åtkomst till mobilnätet. När masterna har blåst bort eller nätet är absolut igenkorkat av civilister är inte ens anropskanalerna (tidsluckorna) tillgängliga.

När en fabrik för gödningsmedel plötsligt exploderar, som i staden West 2013 och plattar ut en halv stad, utbryter en storm på det kvarvarande mobilnätet. När polisen kommer till platsen en kvart senare har de ingen chans att få nätkapacitet.

Framtiden


Det borde nu stå vara klart för var och en att verksamhetskritisk (Mission Critical) kommunikation är detsamma som nät fria från privatpratare. Men det räcker inte med det. Det finns fortfarande ett stort antal inkompatibla radionätverkstyper för myndighetsbruk och andra kritiska tillämpningar och samarbetsorganisationen Critical Communications Broadband Group (CCBG) som är en del av TETRA and Critical Communications Association (TCCA) jobbar för ett samgående mellan de olika varianterna, såsom P25, gsm-r, och en harmoniserad form av lte över hela världen.

Just det där med bristen på harmoniserat utnyttjande av spektrum plågar som bekant även mobiltelefonin. Olika radioband används i olika delar av världen och kunderna måste köpa rätt sorts apparat för rätt världsdel. En förutsättning för att Tetra ska kunna användas gränsöverskridande är just att alla kommer överens om att använda samma radioband.

– Så min idé att man lika gärna skulle kunna använda 3g-näten istället för Tetra, den håller inte?


Bild Audrone Vodzinskaite

– Nej. 3g kan du använda som supplement. Tetras radiogränssnitt har egenskaper som inte går att få med exempelvis 2g. Pre-emption, alltså att avbryta en radioförbindelse för att det kommer ett nödanrop, kan man inte göra med gsm, men det kan man med Tetra, avslutar Svend Frandsen.

Läs mer


Tetra Association: http://www.tandcca.com/

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio

Engelska Wikipedia är bättre: http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio

TEDS: http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio#TEDS_.28TETRA_EDS.29

Viktigt vitpapper: ”Mission Critical Mobile Broadband: Practical standardisation & roadmap considerations” http://www.tandcca.com/Library/Documents/CCBGMissionCriticalMobileBroadbandwhitepaper2013.pdf

Leverantörer
Motorola är en av de största leverantörerna: http://www.motorolasolutions.com/XU-EN/Home?WT.tsrc=Georedirects

Sepura fick leverera till Rakel: http://www.sepura.com/

Ett meshnät för mobiltelefoner: http://terranet.se/

Rakel
MSB om Rakel: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/RAKEL/

Rakel har haft många politiska motgångar:

http://www.idg.se/2.1085/1.295963/rakel-spektakel

http://www.idg.se/2.1085/1.448744/glom-inte-att-det-ar-till-for-att-radda-liv

och missförstånd. Det LTE som dryftas i Tetra-sammanhang är inte mobilnäten:

http://www.idg.se/2.1085/1.338288/ericsson-och-motorola-utmanar-rakel