Fästdetalj i form av en rostfri bult som sticker rakt upp. Den används vidare, senare.

Nu kunde solpanelerna börja läggas på. Thord byggde som den lustiga fågeln i ”Kalle Ankas fotografiska expedition” gör på julafton, han byggde taket uppifrån. Solpanelerna passar precis mellan de horisontella T-balkarna. Det skulle visa sig att takets lutning på 44 grader låg nära idealet. Inte mycket ligger kvar på ett tak som lutar så brant och vinkeln mot solen är den bästa. Det är viktigt att inte falla för frestelsen att montera solcellerna så högt det bara går. Lämna tacknocken bar och låt panelerna börja tio centimeter längre ned. Fåglar tycker om att sitta på den högsta punkten. Och bajsa. Och deras träck skulle kunna skymma panelerna gaska ordentligt och kräva ständig fönsterputsning. Genom att lämna nocken som den högsta punkten har Thord inte haft något problem med avförande aviatorer.

Allt eftersom solpanelerna kom på plats fick han dra kablaget. Det går inte att göra i efterhand. Alla kablar slutar i en skyddsdosa vid ena takkanten och går sedan rakt ned till tvättstugan där omriktarna sitter.

Nu var det dags att bygga vidare på de uppstickande bultarna som monterats tidigare. Solpanelen läggs i och en utanpåliggande L-profil håller fast den, fastdragen med en självlåsande mutter.

Slutligen var alla 35 kvadratmetrarna monterade och det var dags att gå in och fira tillblivelsen genom att koppla in en voltmeter.

Och så här såg det ut nästa dag när hela härligheten var monterad och klar.

Inkoppling, schema etc


Utrustningen som hanterar elkraften sitter i tvättstugan.

På väggen sitter de två omriktarna som gör om likspänningen från solpanelerna till växelspänning och synkar denna till elnätet. Endast två omriktare används, alltså matar man bara ut energi på två av de tre faserna, men det räcker. Elnätsägaren Vattenfall tillåter utmatning på en enda fas om man så önskar, och då maximalt 3 kilowatt. Thord producerar cirka 4 kilowatt och eftersom omriktarna bara klarar 2 kilowatt behövde alltså mata ut på två faser. Han kunde inte heller hitta en omriktare för trefas som var galvaniskt isolerad.