Slutligen en dag i juni med spridda moln på himlen. Molnigheten börjar klockan 12 och håller på resten av dagen, vilket återspeglas i inmatad effekt. Men av och till återkommer effekten till det normala. Som förväntat, utslätat sett med ett 15 minuters filter, så tappar man en hel del (nedan).

Every cloud has got a silver lining, och det kan vara till nytta för solcellsdyrkaren. Titta särskilt på den lilla effekttoppen kvart i tolv på den gröna ineffektkurvan i förra bilden. När solen belyser dels panelerna och dels ett moln, kommer reflexen från molnkanterna också att belysa panelen och hjälpa till. Effekthöjningen kan bli upp till 20% när det finns många moln på himlen. Det fungerar bara upp till växelriktarens maxeffekt, som är 2 kilowatt och du ser hur kurvan planar ut mitt på dagen. Den gröna kurvan visar ju ineffekten från solpanelerna plus förluster, maximalt ungefär 2150 watt, som växelriktaren ser till att hålla nere för att inte dess maximalt tillåtna uteffekt ska överskridas.

Snygg kontrollpanel


Momentanvärden för hela systemet kan avläsas på en mycket vacker instrumentpanel som Thord satt ihop av foton på olika mätinstrument mot en sober marmorbakgrund. Visarna på instrumenten skapas av en programrutin skriven i C. Instrumentpanelen är en X-Windows-applikation som tar mätdata ur loggfilerna och pratar X11 mot X-servern som visar resultatet på skärmen.

Värdena till panelen kommer dels från växelriktarna och dels från elmätaren och varvattenberedaren. Effektmätarna för sol visar dels värdet för de två panelgrupperna var för sig (Sol1, Sol2), dels hopslaget (Total effekt Sol). Den svarta visaren anger momentanvärde, medan den röda visar ett femton minters vägt medelvärde. Voltmätaren visar aktuell utspänning från de båda panelgrupperna, röd och blå. just nu råkar de mata ut samma spänning. Under effektmätarna sitter två temperaturmätare som visar drifttemperaturerna i motsvarande växelriktare. Varmvattenberedaren har tre temperatursensorer, blå, grön och röd. Mätaren Elnät visar om effekt matas ut på nätet (minus) eller köps från nätet (plus). Den reaktiva komponenten Cosinus φ har bara akademiskt intresse.

Bilden ovan visar läget klockan fyra minuter över elva en solig dag. Solpanelerna levererar 300 volt spänning och producerar 3,5 kW, varav 2,5 kW matas ut på elnätet. Växelriktarna håller en arbetstemperatur på dryga 40 grader. Varmvattenberedaren är kallast i botten, bara cirka 20 grader, medan varmvattnet i toppen är 70 grader. Grön visare syns inte för den råkar ligga bakom den röda.

Lite senare på kvällen är läget ett annat. Solcellerna producerar totalt 1200 watt vilket mer eller mindre precis motsvarar den effekt huset drar, så effekten till elnätet är noll. Eftersom belastningen inte är så hård häller växelriktarna bara 35 grader inombords. Varmvattenberedaren fungerar som tidigare, dvs det nilsonska hushållet kan leva gott och duscha och diska på solvärme.