Driftserfarenhet


Anläggningen har varit i bruk något mindre än ett år och prognoserna visar på ca 4 MWh totalt genererad energi för ett år. Något mindre än hälften av detta kommer att matas ut på elnätet. Solpanelerna har hållit utan problem. Verkningsgraden avses minskas med 0,5% per år, men det är ointressant när man tar hänsyn till solstrålningens variationer.

Panelerna förväntas hålla i 30 år medan omriktarna eventuellt kan behöva bytas efter 15 år. Det finns alltså en viss chans att installationen kan löna sig i slutänden, men det är kraftigt beroende på hur elpriset utvecklas. Se kostnadsprognoserna på Bengts solcellsblogg, länk nedan.


Författaren tog en tur runt Googles domäner i Los Angeles och här är en bild på deras berömda solcellsbesatta garagetak.

Läs mer


Om solceller: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell
Solpanelen PVE-P6: http://www.atsolar.it/archivio_files/SchedaPVE-P6-210-240W.pdf
Invertern Stecagrid 2000+: http://www.steca.com/index.php?StecaGrid_2000Plus_en
Den fotovoltaiska effekten: http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_effect
Solcellsblogg: http://bengts.blogg.viivilla.se/
Herr civ. ing, har varit aktiv på el-området tidigare: http://www.idg.se/2.1085/1.451521/den-grafiska-elmataren-visar-hela-sanningen