Tonerkassetten


Här har vi tagit ut alla viktiga delar ur en tonerkassett. Tonern börjar sitt liv i tonerbehållaren och förhindras att rinna ut under färgspridarrullen av ett tonerstopp i mjuk plast. Färgspridarrullen roterar inne i tonern och fångar, ivrigt påhejad av en omrörare, upp magnetisk toner och skapar en stående borst av den. Alldeles intill sitter OPC-trumman och blir borstad med toner. Den toner som inte fastnar på trumman sitter kvar på färgspridaren och åker tillbaka in i tonerbehållaren igen.

Delarna till höger om OPC-trumman visar vad som händer efter att tonern lämnats av på pappersarket. En avskrapare, en gummiraka, ligger an mot trummans yta och rakar av all kvarvarande toner ned i förvaringsburken för överbliven toner. Det är inget fel på den tonern utan den skulle säkerligen kunna användas igen. Slutligen har trumman hunnit fram till uppladdningsrullen, där den får ny och fräsch negativ laddning och är klar för lasern igen.

Lasertoner är inte kolpulver


Man hör ofta att folk säger att laserskrivaren skriver ut med kolpulver. Verkligen inte. Tonern är svart plastpulver, för att pulvret ska kunna smältas fast i papperet. Plasten sitter bunden på en kärna bestående av en järnpartikel. Tonern måste vara magnetisk för att kunna bilda ”borst” på den magnetiska färgspridarrullen. Utskrifterna blir sålunda svagt magnetiska.

Så här ser färgspridarrullen ut i aktion. Du ser hur magnetpolerna ligger utsträckta längs rullen. Rullen är alldeles luddig av magnetiskt fasthållen toner.

Färgspridarrullen är i sanning en fascinerande mojäng. Den är kraftigt magnetisk och det är inte bara toner som fastnar, minsann. Man kan krafsa runt i pulvret, men det fortsätter att stå ut som borst. En mycket robust princip, således. Inuti tonerkassetten finns en avstrykare som rullen roterar förbi, som ”klipper av” borsten på lämplig höjd innan den når ut och bestryker OPC-skiktet.

My God! It’s full of svart!

Tvätta aldrig händer eller föremål som smutsats med toner i varmvatten. Det får tonern att smälta fast ännu bättre. Tvätta med tvål i kallvatten.

Färgskrivare har fyra olika pigment, och således fyra olika utskriftsmekanismer, men tonern är ändå beskaffad på samma sätt. Den består av fyra olika magnetiska plastpulver, cyan, magenta, gult och svart, som ska smälta fast på papperet. Olika tillverkare har olika smälttemperaturer på sitt plastpulver, vilket motsvaras av olika temperaturer i värmaren. Det kan få till resultat att om man tar ett ark utskrivet i en skrivare och fortsätter skriva på det i en annan skrivare, kan den första utskriften smetas ut vid den andra utskriften.

Sida 3 / 6

Innehållsförteckning