Enligt Wilhelmina Douglas är bestämmelserna inte unika för Izettle, utan gäller alla som tillhandahåller korttjänster. Vilken som är inlösande bank i Sverige vill man på Izettle inte uppge, men företaget samarbetar på andra sätt med Nordea.

Med andra ord kommer förbuden i Izettles regler direkt från bankerna. Samtidigt betonar flera banker att det ytterst är kortföretagen Visa och Mastercard som sätter upp ramarna.

– Visa och Mastercard har regelverk som vi liksom alla inlösande banker har att följa, säger Emma Bergfeldt, pressansvarig på Swedbank, men vill inte uppge exakt hur reglerna ser ut.

– Det finns en del saker som är förbjudna enligt kortföretagens regler. Men det är våra lokalkontor som beslutar vilka kunder vi har en affärsrelation med. De gör en generell bedömning, är detta ett företag vi vill arbeta med? Tycker vi inte det så gör vi ingen affär, säger Carl Renström, chef för korttjänster på Handelsbanken.

En talesperson på Visas europeiska huvudkontor bekräftar att alla som vill kunna ta emot Visa-betalningar bedöms inte bara efter lagstiftningen i sitt eget land, utan också utifrån kortföretagets övergripande regelverk om vad som anses tillåtet. Exakt hur avtalen mellan Visa, banker och enskilda handlare ser ut vill man dock inte avslöja.

Förutom rena olagligheter finns i Mastercards avtal för handlare även förbud mot produkter och tjänster som är “stötande och saknar konstnärligt värde”. Som exempel ges våldspornografi och grova våldsskildringar. Ej heller är verksamheter som kan skada Mastercards varumärke tillåtna ta emot kortbetalningar.

“På sätt och vis censurerar vi oss själva numera”

Efter nedstängningen av skräckfilmsbutiken.se är Roland Hånell sedan en tid tillbaka på nätet. Numera driver han en annan webbutik: genom destore.se säljer han affischer, pins och prydnadssaker med skräck- och fantasytema.

Skräckfilmerna är däremot bortplockade ur sortimentet. Det för att undvika fler duster med bankerna och kortföretagen.

– Man kan säga att de fick som de ville. På sätt och vis censurerar vi oss själva numera.

Fortfarande har Roland Hånell ingen klar uppfattning om vad som är tillåtet eller ej:

– Under hela tiden jag drev det här så skyllde alla på varandra. Det var en väldigt märklig känsla. Jag har svårt att förstå varför min bank ska fungera som en censurmyndighet.

IDG.se har sökt Payson, som avböjer att kommentera.

Fakta

Följande tjänster och produkter får inte säljas med Izettle:

  • Anonymiserings-tjänster
  • Pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll
  • Sexhjälpmedel (i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, vilket även gäller pornografi)
  • Dating (inklusive sexdating)
  • Värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader
  • * Finansiella tjänster
  • Tobak och som förvärvats via internet.
  • Spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (utan tillstånd från Lotteriinspektionen).
  • När man godkänner villkoren ger man dessutom Izettle rätt att inspektera ens lokaler för att säkerställa att avtalet och lagar följs

Källa: Izettles villkor