Kätting (Kät) behövs för olika lyftoperationer och för lastsäkring, alltså för att förhindra att en bärgad bil sliter sig. Laststroppar (Str) är till för lite snällare lyftmanövrer. Brytskivan (Br) används när man ska vinscha i vinkel mot bilens längdaxel. Den sätts fast längst bak på stickan varpå man drar vajern i vinkel runt den. En verkstadsdomkraft (Dm) kan behövas för enklare lyftmanövrer direkt på vägen, till exempel när en haverist behöver hjälp att byta hjul vid punktering. Längst ned till vänster ligger också en förenklad vändskiva som kan monteras på stickan för att köra eller rangera semitrailers. Vändskivan passar både 2- och 3½-tums kingpin. Slutligen då avgasslangarna (Avgs) vars ena ände träs på avgasrörets mynning och den andra används för att blåsa varma avgaser på frusna ledningar och bromsar.

Vad man slås av när man går runt bilen är den väldigt goda ordningen. Allting hänger på sin plats och allting sitter fast. Christoffer kan rulla ut vartenda lastband och varenda slang och när han hängt tillbaka dem ser det lika prydligt ut.

Specialsystem ombord


Bland specialsystemen ombord finns två hydrauliska vinschar som kan köras med två hastigheter och kan dra 30 respektive 10 ton. Vinscharna sitter fast på bommen och följer dennas rörelse när den lyfts.

Bommen är huvudverktyget. Den används ofta svagt lyftad, men kan lyftas upp i 40 graders vinkel om den behöver agera lyftkran eller dra saker uppåt. Baktill på denna sitter stickan, som förvaras i uppfällt läge, men kan skjutas ut hydrauliskt till ett par meters längd. I stickans fäste finns hydraulik som kan vinkla den uppåt eller nedåt i 10 graders vinkel, allt för att underlätta införandet under det trasiga fordonet. Stickan har ett antal mekaniska blockerare som låser fast den i det läge den befinner sig, för att inte hydrauliken ska behöva belastas statiskt under färd. Stödbenens funktion visas i nästa bild.

Blyvikterna framtill fungerar som motvikt för att få bättre manöverbarhet med tung last bakom bakre axeln, men för det mesta räcker inte det utan bärgaren får ägna en stund åt lastbalansering mellan de två bakaxlarna för att få en någorlunda dräglig tyngdpunkt och bättre manöverförmåga med tung last. Bränsletanken har av miljöskäl flyttats och lagts ovanpå chassit.

En bil på 17 ton skulle inte ha någon chans att kunna vinscha ut en stor tung lastbil ur ett dike. Den skulle glida iväg själv om det bara handlade om friktionen mellan dess hjul och asfalten. På var sin sida om bommen finns därför två hydrauliska stödben som kan sänkas ned, ta i asfalten och hålla emot. Christoffer har valt en snäll sort som vilar platt mot asfalten, men den kan i nödfall vändas runt och får då taggar som vänder nedåt. Det kan vara särskilt användbart på vintern.

Strategiskt placerade baktill, finns ett antal uttag för försörjning till det bärgade fordonet.

Nato-uttaget är ett uttag för elektrisk starthjälp som lämnar 12 eller 24 volt. Släpvagnsuttaget till höger om detta är avsett för drift av mindre släp (bromsar, belysning). Uttaget Duomatic släpvagnsluft (VBG) är ett standarduttag för större släpvagnar och trailers (med två luftledningar, en direktmatad för manöver av släpvagnens parkeringsbroms och en andra för manövrering av släpvagnens färdbroms). Uttaget VBG elkoppling är till för att koppla in släpvagnens elsystem, primärt dess belysning. Pekfingret pekar på ett tryckluftsuttag som lämnar 11-12 kg/cm² (för att fylla trasiga bromssystem eller driva tryckluftsverktyg).

Bilen har en tryckluftskompressor, som alla större lastfordon. Den driver givetvis bromssystem och liknande, men kan också användas till att driva tryckluftsverktyg och förse ett havererat fordon med luft och på så sätt lossa bromsar mm. De flesta lastbilar har uttag för yttre luft, sk testuttag, avsett för just detta.

Hydraulsystem


Ventilbordet är bilens manövercentral. Innanverket är Danfoss PVG 32 (se referenserna) med PVEO ON/OFF-ventiler. Utöver att manövreras direkt med handtagen kan alla ventiler dessutom fjärrstyras via radio. Det kan underlätta om man kan manövrera vinscharna på avstånd när man håller på en knepig manöver ute i skogen.

Elbrytarna märkta ”Frikoppling 30T” respektive ”Frikoppling 10T” styr de båda pneumatiska ventilerna som frikopplar trummorna till vinscharna. På så sätt kan man dra ut så mycket man behöver av vajrarna mycket snabbare, utan att behöva spela ut dem med vinschmotorerna.

Det som såg så fint ut på panelsidan ser ut så här på andra sidan. Ett gytter av hydraul- och pneumatikslangar.

Här har vi tittat in under bilen för att se hjärtat i hydraulsystemet: pumpen. Pumpen sitter monterad direkt på växellådan och får alltså sin kraft från huvudmotorn. I och med detta måste huvudmotorn hålla lämpligt varvtal för att pumpen ska gå optimalt. 1000 rpm är normalt arbetsvarvtal.

De båda hydraulslangarna till ventilbordet sitter på pumpens trycksida och det grova röret för tillbaka oljan från förrådstanken.

Matningsledningarna har varsitt högtrycksfilter innan de ansluter till ventilbordet. På returledningen från båda ventilborden så sitter ett returfiler. Filtrens primära uppgift är att skydda ventilbordets interna slider från små partiklar och annat skräp som kan sätta ventilerna ur funktion.

Sida 3 / 6

Innehållsförteckning