Håller fysiken på att förändra vår verklighetsuppfattning?

Årets Nobelpris i fysik gick till François Englert och Peter Higgs för deras teorier kring Higgspartikeln.

Så vad är Higgsbosonen och varför är den viktig? Crosstalks tog upp ämnet tidigare i år, och diskuterade då grunderna i den så kallade "gudspartikeln". Bland gästerna hittar vi professor Sten Hellman från Stockholms universitet, och professor Jonas Strandberg från KTH, som spelade en viktig roll i sökandet efter Higgsbosonen. Även fysikern John Ellis och forskaren Rahman Amanullah medverkar i sändningen.

 
 

Fakta

Crosstalks är en webbtvproduktion och webbplats, där forskare och ledare inom olika delar av det globala samhället möter varandra i nya och oväntade konstellationer. Crosstalks är ett forum som vill bidra till att hitta nya lösningar på mänskliga utmaningar och problem med tittarna som ständiga samtalspartners. De oväntade mötena och interaktiviteten är bärande delar i Crosstalks.