Inbyggd programvara


Den inbyggda programvaran (apparna, alltså) startar omedelbart med ett tryck på Atari-tangenten och lämplig bokstav, eller via en meny.


Appmenyn. Se den som dagens startskärm med färgglada ikoner. Den gör precis samma sak.

Utöver de program som visas här, tillhandahöll Atari en hel bunt finansiella rutiner (Pocket Finance), administrationsprogram med mera, utöver de program som entusiastgrupperna skapade. Atari hade en väldigt stor skara trogna följare på den tiden.

Det uppenbaraste för en journalist är kanske textredigering.

Det är synnerligen enkelt att komma igång. Tryck bara [Atari-knappen] och [Menu] eller [Atari]-E så är du igång, om inget annat sägs, med textfilen du redigerade senast. Det ska erkännas att mina fingrar initialt kändes lite för stora för tangentbordets 17 centimeter, men det går faktiskt att vänja sig på 10 minuter och komma upp i riktigt bra inmatningshastighet. Tangenterna fjädrar lagom hårt och ett diskret klickljud anger att tecknet ”tagit”. Det är precis lagom feedback, utan att det stör de som sitter runt omkring.

En skärm på 40 tecken gånger 8 rader är kanske inte det hottaste med dagens mått mätt, men för en journalist som reser hitan och ditan, vid en tid då de bärbara datorerna var gigantiska monster i jämförelse, var Portfolion fantastisk. Man kunde mata in kontrolltecken direkt i texten för att styra skrivaren (fetstil etc), men för det mesta gjorde man inte det utan tankade över texten till kontors-PCn när man kom hem.

För den matematiskt lagde kan vi övergå till kalkylprogrammet. Det är Lotus 1-2-3-kompatibelt, men saknar vissa Lotus-funktioner. I övrigt klarar programmet 255 rader och 127 kolumner och kan läsa Lotus 1-2-3-filer. Kompatibiliteten med Lotus kanske är uppenbar, för Microsoft Excel var inte särskilt populärt då.

Tryck bara [Atari]-W och du är igång, återigen med det kalkylark du redigerade senast. Bilden visar en enkel kalkyl som beräknar massan i ton för valfri planet om man anger planetens diameter i kilometer och densiteten i ton/m³. Omskrivet i gammaldags Lotus 1-2-3-syntax blir formeln

(4*@PI*((($B$1/2)^3)/3))* $B$2*1000 000 000

Jorden har diametern 12742 kilometer och en medeldensitet på 5,51 ton/m³ och då blir massan 5,96x10²¹ ton.

Ingen klarar sig utan en kalender och en att-göra-lista, väckarklocka, mötespåminnare med mera. Därför innehåller Portfolion givetvis en sådan. Tryck bara [Atari]-D så hoppar den omedelbart fram.

Vad man kan börja med att notera är att kalendern visar år 2013 korrekt. Ja, den går faktiskt ända till år 2049. DIP har alltså tänkt på millenniebuggen. Det går att ställa in väckning som fungerar även om datorn är avstängd.

Det är tämligen enkelt att skriva in en uppgift. Välj ett datum och tryck Enter. Ange vad som ska hända och vid vilket klockslag och tryck Enter så är det klart. Backa ut med Escape och du ser en asterisk efter datumet, som anger att det finns en uppgift angiven. Ingen raketvetenskap.

Utöver det finns en adressbok och en helt vanlig kalkylatorfunktion, som är för självklara för att behöva beskrivas. Är inte det bra, det? Att de är absolut intuitiva. De kunde sånt, även på den tiden.