Eftersom Philips design inte har någon roterande plattform en bit ovanför ugnens golv behövs något annat för att en del av mikrovågsenergin ska kunna tränga in i maten underifrån. Därför har ugnen en kant en centimeter över botten på vilken man lägger en keramisk platta som är helt transparent för mikrovågor. Vågorna kan gå igenom denna och träffa maten underifrån.

Mikrovågstätning


För att inte radioenergin ska slippa ut ur ugnen måste ugnskaviteten och alla öppningar vara radiotäta. Det handlar inte bara om att människan ska skyddas från strålning, ugnen måste också uppfylla EMC-kraven. Den får inte stråla alls i mikrovågsbanden, eller iallafall inget som kan mätas på ett par meters avstånd.

Här ser du hur nära ugnsluckans kanter kommer ugnens. Bara någon millimeter. Det betyder att mikrovågorna ser det som stopp. En så kallad vågfälla.

Radiotätning av dörrar används lite överallt i industrin idag. Ett exempel är RÖS-skyddade rum eller datorhallar som ska tåla EMP-pulser. Eller som här, dörren till ett EMC-provrum där man testar hur mycket strålning det kommer från radiosändare och andra apparater.

Dörrar som ska vara mycket täta, eller där man inte vet vilken frekvens man ska täta mot, måste vara absolut kortslutna. Trots detta ska de tåla att öppnas och stängas många gånger utan att kontakten försämras. Då klär man in dörrkarmen med fjäderlister i brons (spring finger stock) som ligger an mot en kopparplåt längs dörrens alla kanter. Det kan vara lite tungt att stänga dörren, men det blir absolut radiotätt.

Men fönstret i luckan då? Det går ju att se tvärs igenom? Det är samma sak där. Hålen i plåten är så små att mikrovågorna inte ser dem. De existerar inte för 2,4 GHz.

Annan, roligare användning av mikrovågsugnar


Mikrovågsugen kan vara en behändig radarsändare. Vissa rykten påstår att detta provades under konflikten i Balkan, där serberna använde mikrovågsugnar som kördes med öppen lucka för att lura amerikanska radarsökande robotar. Hur och om det fungerade, debatteras fortfarande.

Man kan också montera en magnetron i fokus på en satellitparabol och använda mikrovågsstrålen till att störa ut den dumma grannens bråkiga stereo.

Det är trevligt att mikrovågsvärma annat än mat. Du kan själv prova att stoppa in diverse olika saker och sätta på effekten. Ugnen går inte sönder, men det blir olika trevliga fenomen.

En lampa av valfri typ lyser bra utan att vara ansluten någonstans (men se upp, den blir varm). Även trasiga lampor lyser med denna metod.

En CD-skiva kommer att gnistra och spraka trevligt när metallen i det reflekterande aluminiumskiktet förgasas, metallsegmenten blir resonanta och det slår gnistor mellan dem. Det är samma sak som händer med koppar och fat med guldkant. Först värms guldkanten upp eftersom den agerar antenn och slukar mikrovågsenergi. Sedan förgasas den vid någon högtemperaturpunkt och det börjar slå gnistor mellan de isolerade delar som återstår.

Elektronik som du inte vill att den ska fungera, som RFID-etiketter och annat liknande, kan snabbt tillintetgöras i en mikrovågsugn. Även kompisarnas mobiltelefoner kan elimineras på detta sätt om du tycker de ägnar sig för mycket åt spel och Facebook. Don’t try this at home.

Läs mer


Mikrovågsugnens historia: http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven
Mikrovågsstörningar på wifi-nät: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3116531
Radarns historia är oerhört intressant.
http://en.wikipedia.org/wiki/Radar
http://www.radarmuseum.co.uk/radar%20console.html
Om sekundärradar: http://www.idg.se/2.1085/1.91378

Huvuddata Whirlpool AVM 760


Ineffekt: 1,5 kW
Mikrovågseffekt: 850 watt
Frekvens: 2450 +/- 50 MHz (mitt emellan kanal 8 och 9 på 802.11-nät)
Vikt: 21 kg, varav plåtskalet väger 8,6 kilo, transformatorn 5,4 kilo och magnetronen 890 gram. Återstår cirka 6 kilo i diverse lösplåtar, kylfläkt och frontpanel i plast med elektronik.
Mikroprocessor: Nää.

Om magnetronen 2M167B-14
Tillverkare: Verkar tillverkas av många, Philips, Litton, Panasonic, Sharp etc.
Nominell uteffekt: 850 watt
Maximal uteffekt: 1000 watt
Driftsfrekvens: 2450 +/- 50 MHz
Anodström: 300 mA
Anodspänning: 4 kV
Glödspänning: 3,15 V
Glödström 13 A
Kylluftbehov: 1 m³/min

Sida 5 / 5

Innehållsförteckning