Vid avgången från Stockholm ska befälhavaren ta kontakt med trafikledningen VTS Stockholm (Vessel Traffic Service) och meddela sin avsikter. Det görs över marin VHF-radio på kanal 73 på engelska och kan låta så här (simplextrafik):

– VTS Stockholm, Viking Grace departure Stadsgården towards Tjärven.

– Viking Grace departured Stadsgården towards Tjärven. Ex cruise ship Blackwatch passed Fjäderholmarna at 0715 bound for Stadsgården 160.

– Okay. Blackwatch inward bound.

Det är bara ett statusmeddelande och föranleder ingen annan åtgärd från VTS än att man förväntar sig nästa anrop från Grace vid Fjäderholmarna inom en halvtimme, samt att VTS kan hålla uppsikt över vilka fartyg som rör sig i området.

Vid exempelvis Fjäderholmarna rapporterar VTS alltid motgående trafik, som Silja Symphony, Victoria, Mariella eller Romantica. Dessutom får man reda på om det finns tekniska problem, som en släckt fyr eller liknande. Ibland förekommer farledsarbeten och då kan VTS begära sänkt fart.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Påföljande anrop sker vid Lagnö Grund, Östra Elgögrund (där man tillägger orden ”north bound”), Gråholmen (där man tillägger orden ”outward bound”), Gryten och Marö.

Rapporteringen till Stockholm VTS upphör vid Marö och någon egentlig positionsrapportering är inte nödvändig inomskärs tack vare AIS, men i händelse av störningar på AIS har VTS ändå en viktig funktion i trafikområdet, som backup. När fartyget kommer tillbaka till Sverige och alltså går in i VTS Stockholms trafikområde rapporterar man dock även vid Tjärven och meddelar om man går öster eller väster om ön. Normalt går man öster om ön på hemvägen.

På Ålands hav råder fri fart, vilket för Viking Grace innebär 21 knop vid lugnt väder. Det är den fart man uppnår med tre gasmotorer i drift. Har man extra bråttom kan man starta alla fyra motorerna och kan då nå 23 knop.


Bild: Audrone Vodzinskaite

På finska sidan finns en startpunkt för radiosambandet kallad ”20 minuter före Marhällan”. Marhällan är namnet på en fyr strax före Mariehamn. Nästa anrop blir för att meddela att fartyget är förtöjt i Mariehamn, samt en halvtimme senare när man avgår. Då meddelar man också att färden går till Åbo. På väg ut från Mariehamn anropar man igen och meddelar ”20 minuter syd Ledskär” eftersom den kröken man gör leder in i en trång passage kallad Syd Ledskär med eventuell motgående trafik. Därefter följer 20 minuter till Ljungö. Sedan är det fri fart över Skiftet tills man är 20 minuter från finska Smörgrund, där nästa rapport avges. 20 minuter till Lövskär är näst sista rapporten, där man anger om man tänker passera norr eller syd om Orisgrunden, beroende på trafiksituationen. Slutligen rapporterar man att fartyget förtöjts i Åbo hamn.

Squat-effekten


Farten i Ålands skärgård är speciell och måste anpassas efter djupet. Squat-effekten skapar ett sug under fartyget från havsbotten som håller ned farten och dessutom får fartyget att vingla. Effekten leder till väldigt dålig bränsleekonomi. På vissa ställen på den åländska sidan blir resultatet att det inte spelar någon roll hur mycket motorkraft man lägger på, fartyget kommer att gå 13-14 knop ändå.

FÄRDENS DELAR


Procedurer i hamn


Efter att checklistan klarats av, kontrollerar man att fartyget bunkrats, alltså att gasfartyget Seagas har fyllt på med lämpligt mycket naturgas. Befälet märker inte så mycket av det utan det handhas om maskinpersonalen. Det enda man gör är att tända en röd lampa i masten, eller hissa en röd flagga (bunkring pågår) när bränslet börjar rinna igenom. När bunkringen är färdig får bryggan ett telefonsamtal från maskinrummet om detta och att slangen kopplats loss.


– Take her out, Mr. Sulu. Roderkontrollerna glöder magiskt röda. Bild: Audrone Vodzinskaite

Avgången är tämligen okomplicerad. Befälhavaren kommer upp på bryggan och kör ut från kajen och lämnar därefter över befälet till lotsstyrman när fartyget hunnit några båtlängder från kajen.