Djävulsbibeln


– Ska man klassa Djävulsbibeln som en bibel så är det en bibel översatt till latin och då blir det DDK 220.47. Bibeln har en egen sektion med nummer 220. Den är dessutom en handskrift och det finns bara en kod för handskrifter, nämligen DDK 091, säger Olof.

Jorden runt på 80 dagar


Koden för Jules Vernes ”Jorden runt på 80 dagar” är specialbyggd för fransk litteratur för denna tidsperiod: franska romaner och noveller 1848-1899.

Koden blir DDK 843.8 där 8 är huvudklassen Litteratur, 4 betyder fransk litteratur och 3 särskilda former – romaner och kategorin 8 anvisar tidsperioden.

Man kan inse att det inte finns något enkelt sätt att bygga en kodsträng för skönlitteratur. Läget är besvärligt. Huvudklass 800 innefattar både litteraturvetenskap (SABs G) och skönlitteratur (SABs H). Där kan det bli knepigt när man letar på enskilda författare. En bok om en författare har samma kod som en bok av en författare. Dessutom använder man samma kod för en bok på olika språk. Men i katalogposten i databasen lägger man då till en språkkod.

Clas Ohlson-katalogen


Clas Ohlsons postorderkatalog, ett verk som bör finnas i var mans bokhylla, klassificeras som teknik, som samtidigt är inriktad på privatpersoner och hemmet, varför den hamnar under hemkunskap. Postorderkataloger klassificeras som kommersiellt diverse, genom en hänvisning i schemat som hänvisar oss dit.

Koden blir DDK 640.29 där huvudklassen 6 är Teknik, sektionen 640 hemkunskap och familjekunskap och kategorin 29 är postorderkataloger.

En porrtidning


Ämnesordet ”amatöranatomi” föll inte klassificeraren i smaken, utan han pekade mera på sexualitet eller sexualvanor. Här utbryter en intressant diskussion mellan de båda skriftlärda. Ska den klassas som kontroversiella frågor kring allmän moral och sedvänjor, eller obscenitet och pornografi?

Koden blir slutligen DDK 306.77 där huvudklassen 3 är Samhällsvetenskaper och sektionen 306 är den tvärvetenskapliga koden. Kategorin 77 betyder sexualvanor.

Sida 4 / 5

Innehållsförteckning