Leta efter störningar


Störningar är och förblir alltid radiokanalens värsta fiende. Det finns metoder att söka störningar och identifiera dem. Man behöver skaffa sig radio-ögon, till exempel med hjälp av en spektrumanalysator. Det finns mängder av analysatorer på markanden med priser från 1000 kronor och upp emot miljonen. En av de absolut bästa är Tektronix RSA6000 som är som ett allseende öga, en palantir som ger en närmast magisk inblick i vad som händer i bandet kring din sändare. Den kan du läsa om här: http://www.idg.se/2.1085/1.324684/inget-undgar-tektronix-allseende-oga.

Budgetalternativet till detta är Metageeks Wi-Spy som fungerar alldeles utmärkt den också, på 2,4 och 5 GHz. Bilden ovan visar de störningar författarens mikrovågsugn åstadkommer kring 2,4 GHz. Den översta rutan visar som synes tre OFDM-bärvågor. Detekteringen i den stora bildrutan är inställd på att visa förekomsten av signal vid en nivå på –90 dBm, en nivå som är vid undre gränsen för att fungera bra för dataöverföring. Detta utseende på spektrum är typiskt för mikrovågsugnar. Mitt på bandet uppträder störnigarna med en sannolikhet av 25% och det kan mycket väl betyda att data inte alls går fram om förbindelsen i övrigt är marginell. En artikel om Wi-Spy kommer snart i Techworld.

Ska du meka med trådlösa nätverk är kunskaper i hur man hanterar en spektrumanalysator av mycket stort värde. Utan kännedom om spektrum är du mer eller mindre blind.

Framtiden


Man kan med ett snabbt svep med spektrumanalysatorn konstatera att i ett vanligt bostadsområde är det fullt av wifi-noder på 2,4 GHz medan 5 GHz-bandet är helt tomt. Det beror givetvis på att konsumenterna släpar många år efter producenterna, som i sin tur släpar något år efter standardsättarna. Det kommer alltså att dröja innan gemene man kan dra nytta av alla de fina egenskaperna i 802.11n, ac och ad.

Läs mer


NoWires Ruckus-sortiment: http://nowire.se/ruckus-wireless
Ruckus Wireless om BeamFlex: http://www.ruckuswireless.com/technology/beamflex
Buffalo ger 450 Mbps: http://www.buffalo-technology.com/en/products/network-devices/450mbps-wireless-n/wireless-routers/airstation-nfiniti-highpower-giga-wireless-n-router-access-point/
MU-MIMO: http://www.theregister.co.uk/2013/11/28/wtf_is_mumimo/

Radiokretsen Atheros AR7161: http://www.qca.qualcomm.com/media/product/product_68_file1.pdf
Radiokretsfamiljen Atheros AR9160 + AR9106: http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-SW6/DSASW00118744.pdf

Stråldiagram med en människa framför en terminal (Antenna-User Interaction in MIMO-Enabled Laptops): http:// www.radioeng.cz/fulltexts/2009/09_04_418_424.pdf

Teori

Spektral verkningsgrad: http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_efficiency
Single Frequency Network: http://en.wikipedia.org/wiki/Single-frequency_network
Vågors diffraktion: http://sv.wikipedia.org/wiki/Diffraktion
Hela 802.11-standarden: http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
Bredspektrum (DSSS): http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-sequence_spread_spectrum
Ortogonal frekvensdelningsmultiplex (OFDM): http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
Tektronix RSA6000: http://techworld.idg.se/2.2524/1.324684/inget-undgar-tektronix-allseende-oga

Om du faktiskt vill förstå hur man konstruerar MIMO-antenner för bärbara och handhållna datorer: www.physics.orst.edu/~hetheriw/astro/rt/info/rf_antennas/antenna_designs_mimo.pdf

Att utvinna energi ur mikrovågor: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131107154818.htm. Det är en konstig artikel. Journalisten tror att spänning är energi osv, men principen är ändå klar.

Sida 7 / 7

Innehållsförteckning