Kreditkortet – alltings navEn handlare med lojala kunder är en lycklig handlare – men hur får man sådana?

Det mesta idag handlar om att sälja mer och det kan man göra om man känner sin kund, vet vad denne föredrar och kan komma med anpassade erbjudanden. Software AG har byggt ett par applikationer i Apama som vi ska titta på och den första kallas Card Swipe Offer. Avsikten med denna är att undersöka och reagera på kunders (i fortsättningen ”användare”, kunder är något annat) kreditkortsaktiviteter, som kortköp eller uttag i automat. Applikationen kan tänkas vara intressant för ett kreditkortsföretag eller en bank.

I grunden går det till så att när en användare drar sitt kreditkort genom en terminal kan han få ett meddelande om det finns passande erbjudanden inom exempelvis tio kilometers radie. Man kan tänka sig ett realtids-sms med lydelsen ”Om du går till Xxxx kan du få 20% rabatt på lunchen” alternativt något bildmässigare via kortföretagets egen mobilapp.

Systemet utgörs av bankens server som exekverar Apama, samt en eller flera applikationer. Applikationen samlar in data från transaktioner, matchar dessa mot reglerna i logiken och skickar ut erbjudanden. Användaren förutsätts reagera genom att gå till nästa butik, göra ett nytt kreditkortsköp etc. Användarnas kredit. historik och andra preferenser finns i kunddatabasen, som består av data man samlat in tidigare. Exakt vilka erbjudanden banken eller bankomatägaren får sätta samman, regleras genom ett kontrakt med butikskunderna.

Applikationen kan hanteras på tre nivåer: chefsnivå (banktjänsteman utan tekniska kunskaper som ska skapa erbjudanden åt olika affärskunder och justera dem löpande), marknadsanalytiker (en person som ska tänka ut nya innovativa erbjudanden, och dessutom måste kunna validera dem mot gammalt data för att se om de fungerar), samt utvecklarnivån (avsedd för programutvecklaren som ska koppla in datakällor, skapa nya analysmetoder och nya grafiska gränssnitt).

Applikationen hanteras via ett antal styrskärmar (dashboard) varav denna är den för chefer. Överst på sidan visas alla aktiva erbjudanden, sådana som automatiskt går ut till användare, som 10% rabatt på Gucci-skor om denne använder ett kreditkort från Chase Manhattan Bank i någon av de anslutna butikerna och liknande. Längst ned kan man se passningen. Den gröna linjen anger hur många användare som skulle kunna passa (Matched) mot de givna erbjudandena. Den gula linjen anger hur många man faktiskt skickar ett sms till (Sent) eftersom alla kanske inte har godkänt ett sådant förfarande. En annan anledning att inte sända sms är insynen i användarens shoppingvanor. Varför sända till någon som är fattig? Den röda linjen visar hur många som faktiskt reagerade och köpte något (Accepted). Systemet kollar alltså om reklamen lyckats, i realtid. Till detta kommer ytterligare skärmbilder som visar var användarna köpte, var de gick och handlade efter meddelandet, hur mycket som spenderades, om det var värt insatsen osv. På det här sättet kan man knuffa användaren i rätt riktning. Antag till exempel att man ser att någon köper en biobiljett. Då kan man tänka sig att de är törstiga efter bion och man skickar ett erbjudande om billigt kaffe och kaka på Starbucks. Om filmen var bra, skickar man mera reklam om en videobutik som kan hyra ut den filmen.

Kunden (butiksägaren) kan vilja sätta en gräns för hur många erbjudanden som skickas i hans namn, eftersom detta innebär en viss risk. Skärmbilden visar att kunden bara vill släppa iväg 4000 erbjudanden och att 3800 återstår. Riskinställningen anger hur många erbjudanden man vågar skicka ut trots att man inte fått acceptans.

Slutligen tittar vi på metoden att åstadkomma ett passande erbjudande. Om användaren drar kreditkortet i en viss stad (DC = Washington DC) och det finns ett erbjudande inom 10 miles radie skickar systemet ett erbjudande. Man får ange en ursprunglig totalsumma som kan användas i rabattsyfte (opening balance) och hur länge systemet ska kunna skicka ut erbjudandet (duration). Man kan tänka sig andra dämpande faktorer (throttling), som maximala antalet erbjudanden per minut, per område osv. Tryck Save så är det klart. Sedan återgår man till styrskärmen och ser hur det går.

Affärslogiken byggs upp som en serie tillstånd som ständigt undersöker ett antal parametrar, som kreditkortsnummer, tröskelvärden, risker osv och sedan vandrar logiken fram och tillbaka bland tillstånden, allt eftersom dagen eller erbjudandet fortskrider. Ett flöde av händelser, således. Du ser flödet till vänster och villkoren till höger. Ett sätt att skriva program för den som bara kan peka och klicka. Givetvis kan man mata ut det hela som EPL-satser också.

Sida 2 / 5

Innehållsförteckning