Online Cell Counter

Om man vill veta (nästan) allt om mjölken och därmed kons hälsotillstånd, måste man undersöka mer än vad mjölkmätarna kan göra och för att det ska gå raskt måste det göras i realtid, just när kon i fråga mjölkas. Den vanligaste åkomman är mastit, alltså inflammation i spenarna. Det minskar mjölkproduktionen och kan smitta andra kor i beståndet.

Mätningen kallas Somatic Cell Count (SCC) och till det används en cellräknare som sitter monterad i VMS-robotens vänstra skåp. Den tar ett mindre prov av mjölken och räknar antalet inflammatoriska celler (vita blodkroppar) i mjölken.

Ligger värdet under 100.000 celler per milliliter anser man normalt att kon är frisk, men om värdet går över 300.000 celler/ml betraktas den som infekterad. Värden över 200.000 celler/ml anses subkliniska, dvs det är inte farligt ännu, men det kan bli. DeLaval har en delvis strängare syn, som anger att mjölkförlusten per ko per dag är obefintlig vid nivåer under 50.000 c/ml, medan förlusten kan bli 2,5 kg/ko/dag vid värden på 800.000 och runt 3 kg vid värden på över 1,6 miljoner.

Plats för OCC i robotens vänstra skåp.

Herd Navigator

Om bonden så önskar kan han köpa till en biokemisk analysutrutning, som sitter direkt inkopplad till alla mjölkningsrobotar genom ett slangsystem. Herd Navigator gör ett antal kemiska undersökningar av mjölken från en ko och kan av mängden enzymer, hormoner, sk ketonkroppar och andra beståndsdelar bland annat berätta om sjukdomar eller om kon är brunstig, dräktig, inflammerad i juvret eller har andra problem. Resultatet presenteras för bonden på en snabböversikt tillsammans med föreslagna åtgärder, som ”inseminera nu”. Herd Navigator går alltså mycket längre än OCC.

Herd Navigator fungerar genom att droppa på små mängder mjölk på sk ”dip sticks,” remsor med olika kemiska reagens på, som ändrar färg i närvaro av det ämne de är avsedda att reagera på. Färgförändringarna registreras sedan med en optisk avläsare och rapporteras. Eftersom analyserna tar ett par minuter kan Navigatorn inte användas i realtid utan mjölken från den analyserade kon hamnar, om inget annat sägs, i stora uppsamlingstanken.

De två spalterna till vänster på ”Herd Navigator Attention Board” visar allmänna data om produktionen i sammanfattning. Den kemiska informationen från Herd Navigator visas i spalten till höger.

På samma statusskärm rapporteras även statistik från andra sensorer i ladan, till exempel aktivitetssensorn: ”Høj aktivitet” i bilden (se systemskissen).

Man kan gräva sig ned i snabbdatat och hitta information uppdelat per djur också. Här i ”Herd Navigator Insemination Report” kan man till exempel se när en enskild ko inseminerades senast, hur det står till med könshormonerna och hur stor sannolikhet det är för att kon ska bli dräktig om hon insemineras enligt programmets rekommendation. Andra rekommendationer kan vara vilken behandling kon ska ges för att bota en ketos som Navigator upptäckt. Kons sjukdomar hanteras inte längre godtyckligt, utan med säker information och ackumulerad erfarenhet. Med olika diagram kan programmet också visa fortlöpande nivåer av olika ämnen hos samtliga kor i besättningen, och hur kon reagerat på medicinering.

Mjölkavskiljningsenhet

Med en mjölkavskiljningsenhet (mjölksorterare) kan man automatiskt skicka råmjölk, mjölk som inte lämpar sig för konsumtion eller mjölk med blod eller tecken på juverinflammation, till en av fyra olika behållare. Mjölkavskiljningsenheten kan placeras på den plats som passar bäst ur arbetssynpunkt.

Appar

DeLaval har hängt på mobiltrenden och erbjuder fjärranslutning och appar. Bonden blir inte längre bunden vid sin lada och robot. Är vädret bra kan han stanna utomhus och fara runt på sin traktor och klara av skötseln av roboten från en pekplatta.

DeLaval har släppt två gratisappar för Android på Google Play, specialgjorda för just mjölkbönder med VMS och andra DeLaval-system. Den ena ger möjlighet till kameraövervakning av korna och ladugården, men det är den andra appen vi ska titta närmare på.

AMS Notifier visar små korta textmeddelanden från mjölkningssystemet om vissa gränsvärden i VMS överskrids. Det kan vara gränsvärden för enskilda djur, eller nivåer i systemet (vakuum, temperaturer etc) eller om det är kommunikationsproblem med VMS-systemet. Appen larmar också om exempelvis en ko har för höga halter av vita blodkroppar eller andra fel på mjölken. Appen har ett inbyggt chat-system så de olika medarbetarna kan diskutera korna.

Även bönder kan vilja sova på nätterna, så AMS Notifier kan ställas in att inte larma ljudligt exempelvis på natten. Vissa, allvarligare typer av larm kommer dock ändå att ljuda.

Det är bara att släppa den gamla bilden av bönder som sitter på staketet och tuggar på ett strå. De är numera högteknologiska kemister med mobilen i näven, med lika utslitna SMS-tummar som vi andra.

Andra robotar i ladugården

Kor funderar inte så mycket på var de släpper avfallet. För det mesta rakt ned. I större ladugårdar, som här på Hamra, kan man ha en längsgående mockningsrobot (MR, eller utgödslingssystem med gödselskrapa) som går längs ett spår i golvet och skyfflar med sig avfallet till ett hål i ena änden av ladugården, vänder tillbaka till andra änden och börjar skyffla igen. Det är viktigt att roboten går så sakta att korna kan hinna se den och kliva över den, utan att skadas.

Om det inte fungerar kan man skaffa en frigående mockningsrobot, som den här från DeLaval med heavy metal-ko på. Den rullar runt och skrapar upp gödsel med sin breda gummiskrapa.

Ko-borste
Foto: Audrone Vodzinskaite

Kor älskar att putsa sig. När man först installerar den roterande ko-borsten är de misstänksamma och sniffar på den men mycket snart kommer någon av dem på att det känns skönt och då står de i kö allesamman. Men skulle man ändra på exempelvis borstens färg, så kommer misstänksamheten tillbaka igen.