Avslutning

Det är mycket länge sedan stintan satt och drog i spenar på fäbodvallen, mjölken togs i kannor till en mjölkpall och samlades upp av en mjölkbil och kördes till mejeriet. Genom pastörisering vet vi att det goda som vi får av kon är absolut ofarligt att dricka och att hårda kontroller säkerställer att mjölken uppfyller kvalitetskraven. Gamle de Lavals separator arbetar fortfarande på samma sätt som den gjorde på 1800-talet, även om fraktionerna har blivit flera, från minimjölk till vispgrädde.

Oavsett vad belackarna tycker är mjölken grunden till den svenska befolkningens benstomme, på precis samma sätt som fluoren är grunden till våra friska tänder. Vi har våra hälsovårdsmyndigheter att tacka för att vi alltid får hygienisk mjölk (på samma sätt som vi som är i den åldern, ska vara tacksamma för fluortanten i skolan).

Jag dristar mig att avsluta med att citera tekniska Museets artikel: Trots sina 92 patent och 37 företag var Gustaf de Laval utfattig när han avled i cancer 1913. Hans änka fick ansöka om konkurs för dödsboet. ”Med Doktor Gustaf de Laval bortgår ett av Sveriges märkligaste och mest betydande uppfinnarsnillen, vars arbete utövat stark inverkan på landets ekonomiska liv och utveckling och vars namn är känt över hela jorden.”

Läs mer

• Allt du alltid velat veta om VMS: http://www.delaval.se/-/Produkt-Information/Mjolkning/Systems/Automatic/DeLaval-VMS-in-detail/
• http://www.youtube.com/watch?v=24zwbJhS9kI
• Automatisk mjölkning: http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_milking
• DeLaval-filmer: http://www.youtube.com/user/DeLavalfilms?feature=watch

Historik

• Gustav de Laval: http://www.tekniskamuseet.se/1/1915.html
• Gustav de Laval: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_de_Laval

I övrigt finns det massor av filmer på Youtube om du söker på Automatic Milking, Milking Robot eller DeLaval VMS.