Efter att landets ledande tv-chefer i slutet av förra månaden skickat brev till ministrarna Alice Bah Kuhnke, MP, Mikael Damberg , S, och Mehmet Kaplan, MP, med förslag på hur Sverige bör behandla frågan om nätneutralitet och frihet på internet har Teliasonera också vaknat.

Det är företagets Sverige-vd Malin Frenning som i ett brev till it-ministern Mehmet Kaplan säger att hon inte alls delar tv-bolagens syn på att internet blivit mindre fritt. Nu hoppas hon att ministern ska ha plats för henne i kalendern och en diskussion kring öppenhet på nätet ur en operatörs synvinkel.

Teliasonera önskar, föga förvånande, ingen ökad reglering av hur telebolagen får agera på nätet när det gäller att släppa fram eller prioritera olika typer av trafik. Enligt Malin Frenning skulle en sådan reglering bara hämma den innovation som finns i branschen idag.

Hon tycker i stället att ministern ska fokusera på de investeringar som Teliasonera gjort i det mobila och det fasta nätet för att öka kapaciteten och på det sättet ge plats för fler. Eventuella problem löser Teliasonera hellre själva tillsammans med övriga branschen via Post- och Telestyrelsens nya diskussionklubb Mötesplats Nätneutralitet.

Spelet handlar inte bara om reglerna för Sverige utan också vilken politik Sverige med sin nya regering kommer att föra ute i Europa när det gäller reglering kring nätneutralitet.