Obama skriver i ett brev att "det är dags att FCC erkänner att bredband är lika viktigt och bör komma med samma skyldigheter som många andra vitala tjänster".

Skulle FCC gå med på att omklassificera bredband får myndigheten större befogenheter att både ställa krav på robusta nät och på nätneutralitet.

Bland kraven Obama ställer i brevet finns:

  • Ingen blockering av innehåll
  • Ingen strypning av trafik
  • Ökad transparens
  • Ingen betald gräddfil

Barack Obama har även spelat in ett uttalande till det amerikanska folket, som nu lagts upp på Youtube. För att visa att man förstår frågorna, antar vi, inleder Vita Huset klippet med en grafik som visar hur filmen buffrar...