Parlamentet har ingen direkt makt i frågan, men kan öka trycket på EU-kommissionen, ministerrådet och medlemsländerna. Den resolution som röstades igenom i dag innebär att parlamentet uppmanar till - om det krävs - drastiska åtgärder mot söktjänster. Det vill säga Google.

Den mest långtgående åtgärden är att stycka Google och separera sökmotorn från övrig verksamhet. Man kan likna det med den svenska reglering som av konkurrensskäl tvingade Teliasonera att placera nätägandet i ett särskilt bolag, Skanova, med vattentäta skott till moderbolaget.

Flera parlamentariker har twittrat jublande efter omröstningen, bland dem spanjoren Ramon Tremosa:

Den antagna texten innehåller också ett tydligt ställningstagande för nätneutralitet:

"All internet traffic should be treated equally, without discrimination, restriction or interference, irrespective of its sender, receiver, type, content, device, service or application."