Sveriges Radio är jätten på den svenska radiomarknaden, mer än dubbelt så stor som närmaste konkurrenten. Och vd:n Cilla Benkö är nöjd med det som regeringens branschsamordnare presenterat på måndagen.

– I det stora hela delar vi den syn som Nina Wormbs har på hur det ska bli lyckat. Nu är det viktigt att politikerna fattar de beslut som krävs, säger hon.

Men hon poängterar också att Sveriges Radio behöver mer pengar för att klara av att bibehålla kvaliteten på programinnehållet.

– Det behövs en ökning av våra tilldelade medel för att göra ett utökat utbud i en marksänd digitalradio. Vi tror att publiken behöver fler kanaler, och även utökat innehåll, inte bara urvattnat innehåll. Publiken måste känna att de för något nytt och ett mervärde om de ska skaffa sig nya apparater, säger hon.

Läs mer: Segraren har korats men striden är inte över

Efter övergången till digital marksänd radio så blir det billigare än att behålla den gamla analoga tekniken, men fram till ungefär 2030 behöver Sveriges Radio extra pengar, menar Cilla Benkö.

Under dagen har IDG.se berättat att DAB-tekniken inte håller vad den lovar när det kommer till ljudkvalitet, givet att det blir de 60-talet kanaler som Nina Wormbs skriver om i sin debattartikel.

Men Cilla Benkö delar inte den oron.

Det digitala radionät som planeras i Sverige är uppdelat i fyra kanalknippen, så kallade muxar. Varje mux har en begränsad kapacitet när det gäller att föra över digitalt ljud.

– Jag tycker inte att det finns vetenskapliga belägg för att det kommer låta sämre. En mux kan innehålla ett antal kanaler. I förslaget disponerar Sveriges Radio en egen mux och det är vi själva som bestämmer hur många kanaler vi vill fylla den med och vi kommer inte göra kanaler som inte håller tillräckligt bra kvalitet, säger hon.

Grafik: Pengarna bakom DAB-bytet

Många har varit kritiska mot att DAB-radion har dragits i en allt för utsträckt långbänk. Under tiden har smarta telefoner och bredbandsinternet undergrävt behovet av ett digitalt marknät.

– Internet är fantastiskt därför satsar vi också parallellt på vårt utbud i mobiltelefonen. Men om många använder det samtidigt är nätet inte tillräckligt robust utan går ner. Internet innebär också en ökad kostnad för användarna. I ett land som strävar efter att vara en ledande it-nation är det märkligt att hålla fast vid en enda analog sak, marknätet för radio, säger Cilla Benkö.