Spelet Minecraft från svenska Mojang – numera ägt av Microsoft – är redan en succé både i skolans värld och utanför. Men trots det är det inte alltid enkelt för enskilda lärare att komma igång och använda spelet i undervisningen.

Det vill Lisa Sällvin från Mittuniversitetet ändra på. Tillsammans med en elever i årskurs 6 på Skönsmons skola i Sundsvall ska hon ta fram ett knippe lektioner i Minecraft som passar läroplanen för teknik på mellanstadiet.

– Trots att Minecraft är så populärt så har jag upptäckt att det finns en tröskel för att komma igång, säger Lisa Sällvin.

Dessutom tror hon att det är en utmaning för lärare att olika elever har så olika kunskaper i spelet från start.

– Största utmaningen är att få med alla, vissa har väldigt försprång i Minecraft som spel och tanken är att lektionerna ska fungera också för de som inte jobbat så mycket med det tidigare, säger hon.

Läs mer: Minecraftklipp når otroliga nivåer

Mycket av det material som finns tillgängligt för undervisning i dag är på engelska vilket innebär en ytterligare tröskel för vissa.

– Nu tar vi fram en kom-igång-guide på svenska, säger Lisa Sällvin.

Hon ser att det finns en rad uppgifter inom teknikämnet som eleverna kan utföra i Minecraftvärlden.

– Man kan “crafta” egna datorer som man kan programmera och bygga kretsar i rödsten, säger hon som exempel.

Delar av läroplanen i teknik för mellanstadiet handlar också om konstruktion av till exempel broar och byggnader. Något som Minecraft lämpar sig väl för.

– Just nu bygger vi till exempel hus med elektrisk belysning i klassen, säger Lisa Sällvin.

Planen att ta fram ett gemensamt bibliotek för Minecraftvärldar och övningar där lärare runt om i Sverige både kan bidra med eget material och hämta material som de kan använda i sina egna lektioner.

Läs mer: Branschen i 40-årskris

– I dag finns mycket sådant material i grupper på Facebook, men jag vill samla det på en webbplats, säger Lisa Sällvin.

Stipendiet hon nu fått från Internetfonden, som är en del av Punkt SE, är på 40 000 kronor och syftar till att skapa just öppna resurser inom lärande. I samma omgång av stipendieutdelning har pengar delats ut till ett projekt för programmeringskurser på Youtube, ett bloggbibiotek och Webbtrappan som är videolektioner i webbutveckling för gymnasieelever.