Ubers värde stiger som en rymdraket för varje investeringsrunda, och motsvarar nu två årsbudgetar för Nasa.

Företaget har etablerat sig i 51 länder, inklusive Sverige, Norge, Danmark och Finland och i senaste investeringsrundan plockade de in 1,2 miljarder dollar, enligt Wall Street Journal, bland annat från Qatars investeringsmyndighet och flera hedgefondförvaltare.

Uberbilarna verkar gå som tåget runt om i världen, men i de nordiska länderna stöter den appbaserade taxitjänsten på patrull.

Efter bara tolv dagar i Oslo anmäldes de av kommunen.

– Det är vår uppfattning att de inte har de nödvändiga tillstånden för att köra i Oslo kommun, säger Hans Edvartsen, förvaltningsdirektör för stadsmiljöförvaltningen till E24.no.

Läs mer: Uber passerar Twitter i marknadsvärde

Även i Danmark anmäldes Uber direkt av Trafikstyrelsen när de svarta bilarna började rulla i mitten på november, och anklagas för att bryta mot passagerarlagen, uppger TT.

Och i Finland anser experterna också att tjänsten bryter mot lagen, och det är framför allt grenen som Uber kallar för “samåkningstjänst”, Uberpop, som sticker i ögonen.

– Ren samåkning genererar inga pengar till föraren, utom på sin höjd bensinpengarna. Så fort man kör i syfte att tjäna pengar är det taxiservice, och då behövs såväl licens som utbildning, säger Anne Kangasniemi, chefsjurist på Finlands taxiförbund.

Här i Sverige har Uber funnits längre, sedan början på 2013. Och även här har det debatterats flitigt om tjänsten följer lagar och förordningar eller inte.

Det har gått så långt att Uber påstått att den statliga myndigheten Transportstyrelsen vill “hindra innovation och skydda ledande taxibolag” genom att “trakassera Uber på gatorna”.

Bo Göingberg är utredare på Transportstyrelsen, som har tillsyn över taxibranschen.

– Taxiåkare som har trafiktillstånd, förare med legitimation, bilar som är anmälda för yrkesmässig trafik och taxameter kan använda Uber som beställningscentral och köra för fast pris. Då ska man mata in det fasta priset i taxametern och betala skatt för det, säger han.

Läs mer: Uber känner till ditt one night stand

Det finns de som tar köruppdrag från Uber och uppfyller alla taxitrafiklagens krav, menar Bo Göingberg. Men Uber har varit tydliga med att deras fordon inte behöver taxameter, eftersom man bara kör beställningstrafik, och att deras tekniska lösning med app och gps är tillräckligt.

Men i lagen finns ingen skillnad på “beställningstrafik” och vanlig taxi, säger Bo Göingberg.

– Även andra taxisammanslutningar har den här möjligheten att beställa via en app och betala via kreditkortet sen. Men i de fallen har näringsidkaren ändå investerat i en dyr taxameterutrustning.

Trafikstyrelsen har inte beviljat dispens från taxameteranvändning med motivering att man tänker ta körningar från Uber.

– Så vitt jag vet har ingen sådan ansökan beviljats. De taxameterdispenser som finns är kontrakterade körningar som skolkörningar, färdtjänst och liknande, säger Bo Göingberg.

Så en Uberbil utan taxameter är olaglig?

– Ja.

Vd:n för svenska Uber heter Robin Reznik och han vill bara svara på frågor via e-post. Han skriver att "alla bilar som inte har dispens från taxameter har taxameter”.

Uber appSedan september testar Uber en ny sorts tjänst i Stockholm och Göteborg. Den kallas Uberpop och bygger på att vanliga bilägare, utan taxileg, taxameter och annat kör andra på beställning.

Uber själva kallar det för en samåkningstjänst, men även här är Transportstyrelsen negativ – med hänvisning till lagen.

– Då kommer man i ett gränsland mellan olaga taxitrafik och helt legitim samåkning. Vi har inte tagit någon ställning där, men jag kan tänka mig att det är stor risk att det hamnar under rubriken olaga taxitrafik. Under alla omständigheter får man inte erbjuda körning mot betalning om man inte har de tillstånd som behövs, utbildning och legitimation, säger Bo Göingberg.

Enligt Uber behöver de som deltar i Uberpop ingen taxilegitimation, och ska inte heller ha några.

“Bilägare som delar sin bil genom Uberpop bedriver samåkning och inte yrkestrafik”, skriver Robin Reznik.

Han delar inte heller Bo Göingbergs uppfattning att det kan handla om olaga taxitrafik.

“Uberpop är en teknikplattform som gör denna matchning mellan bilägare och passagerare säker och effektiv”, skriver Robin Reznik.

Och trots kritik från fackförbund, branschorganisationer och myndigheter så ser han positivt på framtiden och relationen med berörda myndigheter.

“Enligt vår erfarenhet delar vi synen på att vi vill uppnå bättre delande av resurser och teknikneutrala regleringar. I det arbetet vill vi vara en partner till myndigheter och vi ser positivt på hur transportmarknaden kommer utvecklas i Sverige. Delande-ekonomin har stort stöd i de nordiska länderna både från politiskt håll och från bilägare och användare - så vi ser positivt på möjligheter att utvecklas ytterligare."

TILLÄGG: Under måndagen 8 december förbjöds Uberpop i Nederländerna med hänvisning till landets taxilagstiftning och Uber slängdes ut ur New Delhi efter våldtäktsanklagelser mot en förare.