Målet gäller en man som laddade hem och delade med sig av 60 filmer för fyra år sedan, även om 57 av dem bara delades under en mycket kort tid. Fallet har hamnat i Högsta domstolen för att avgöra vilket straffvärde brottet har.

Läs mer: Största händelserna i historien om Pirate Bay

Sammantaget prövas mannen för 51 fall av brott mot upphovsrättslagen.
I hovrätten dömdes mannen till 160 dagsböter, men riksåklagaren ville att påföljden skulle bli villkorlig dom i förening med dagsböter.

– Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, sa vice riksåklagare Kerstin Skarp förra året.

Läs mer: Svårare att slå till mot fildelare

Riksåklagaren tyckte det var viktigt att HD prövade ärendet därför att brottet är mycket vanlig och ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, enligt Kerstin Skarp.

Men i dag gick även Högsta domstolen på den något mildare linjen, även om man höjde antalet dagsböter till 180.

– Det är ett gränsfall där påföljden ligger på gränsen mot att gå över till fängelsedom. Om man letar efter var fängelsenivån ligger så krävs det inte mycket mer, säger justitierådet Svante O. Johansson som deltog i domen.

Han kan inte svara på vilka följder den prejudicerande domen kommer få för andra fildelningsmål.

– Men HD:s dom går ut på att det kan stanna vid ett dagsbotsbrott, säger Svante O. Johansson.