Det nya systemet för e-legitimation måste vara klart i mitten av 2016. Då går nämligen upphandlingen för dagens system ut hos flera myndigheter som är storanvändare av e-leg för kontakten med medborgarna. Ett nytt system tas nu fram av E-legitimationsnämnden, men utvecklingen kantas av problem.

Både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och flera stora myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i skarpa ordalag kritiserat framför allt säkerheten i systemet. Nu sällar sig Sveriges kommuner och landsting, SKL, till skaran av kritiska röster.

Mest oroliga är SKL över att bankerna som i dag står för lejonparten av de utfärdade e-legitimationerna inte anslutit sig till det nya systemet.

Läs mer: Hemligstämplad rapport bekräftar säkerhetshål i e-id-systemet

I ett brev till it-minister Mehmet Kaplan, MP, skriver organisationens styrelse att om inte bankerna hoppat på tåget innan januari är slut så krävs att det blir möjligt att göra en ny upphandling utanför E-legitimationsnämndens system eller att dagens system med Bank-ID kan förlängas.

– Grundproblemet just nu är att bankerna inte kommit med och det betyder att tiden blir knappare och knappare . Vi hoppas fortfarande att man ska kunna hitta en lösning på det, säger Per Mosseby som är direktör på Avdelningen för digitalisering på SKL och även en av medlemmarna i E-legitimationsnämnden.

Om bankerna och E-legitimationsnämnden inte kommer överens är SKL oroliga för att enskilda myndigheter kommer att ta fram egna lösningar med kaos för användarna som följd.

– Det viktigt att offentlig sektor hittar en lösning på hur man gemensamt kan ta det här framåt. Det vore väldigt olyckligt om enskilda myndigheter agerade själva, säger Per Mosseby.

Läs mer: Gemensamt system för e-leg i EU

Nu efterlyser han och SKL en plan B från regeringen för hur myndigheterna ska agera om bankerna väljer att inte hoppa på tåget.

– Vi hoppas fortfarande att bankerna ska komma med, men tiden är knapp. Jag ser att det här måste kunna lösas i januari för att vi ska kunna hinna ta den här vägen. Om man inte hinner klart i tid är det viktigt att man gemensamt hittar en plan B, säger Per Mosseby.

Även om tiden är knapp så tror han att en lösning i förhandlingarna med bankerna är möjligt.

– Man har ju jobbat på det i nästan ett års tid och vi hoppas att vårt brev är ytterligare en sak som gör det klart att det är viktigt att komma i land med en lösning. Vi får inte förlora mer tid nu.

I brevet uttrycker SKL också kritk mot att Svensk e-legitimation som det ser ut idag inte är tillräckligt omfattande.

– Vi har från dag ett varit kritiska till att man inte kan använda svensk e-legitimation för privata utförare som privata vårdcentraler eller privata skolor. Det är en brist vi hoppas att man kan åtgärda. Sverige behöver ett samlat alternativ och det är inte rimligt att man som innvånare ska behöva ha flera olika lösningar för olika tjänster, säger Per Mosseby.

Han ser det också som ett problem att det inte finns något enkelt sätt att använda e-legitimationen i tjänsten och att inte alla kan få en e-legitimtion via bankerna.

– Om du har en betalningsanmärkning eller i vissa fall om du är nyanländ i Sverige så kan du inte få ett bank-id, säger Per Mosseby.

Fakta

E-legitimationsnämnden är en svensk myndighet under Näringsdepartementet som startades 2011 för att införa det nya systemet för e-legitimation som kallas Svensk e-legitimation.

Svenska myndigheter har press på sig att införa det nya systemet eftersom nya regler för upphandling gör att de inte kan handla upp e-legitimationstjänster från flera leverantörer på samma sätt som görs idag. Dessutom hoppas man att det nya systemet ska öppna för mer konkurrens och lägre priser på användningen av e-legitimation.