Cecilia Wikström, FP, skräder inte orden när det gäller hur hon ser på reglerna för privatkopieringsavgift och hur bland andra Copyswede i Sverige kan ta ut en avgift på till exempel mobiltelefoner och eller hårddiskar som kan användas för att kopiera film eller musik.

– Det var säkert jättebra på 1900-talet, men nu är det ju bara en relik från en förgången tid, säger hon.

Läs mer: Copyswede: "Vi har ett starkt stöd"

Cecilia Wikström företräder Folkpartiet i EU-parlamentet och har under den senaste mandatperioden drivit frågor om upphovsrätt och gemensamma regler på området inom EU i parlamentet.

– Det är inte rimligt att det ska finnas 28 olika regelverk. Det är ju bara hopplöst både för artister och teknikföretag. Det kan inte fortsätta på det här viset. Den inre marknaden måste fungera också inom de här områdena, säger hon

Nu tycker hon att det är dags att EU följer exemplet från bland andra Finland som valt att plocka bort sin privatkopieringsavgift till förmån för en statlig fond som ersätter artisterna. Men även en sådan fond tycker Cecilia Wikström ska vara en tillfällig lösning.

– Jag tycker att man ska fasa ut det här, men kanske man inte tar bort det direkt utan steg för steg över tre till fem år, säger hon.

Hon menar också att det är en så liten del av summan som till slut når fram till artisten vars musik eller film kopieras att det inte kan motivera en fortsättning på systemet.

Läs mer: Inga planer på slopad Copyswede-avgift

Inom EU ser hon en förändrad syn på avgiften och frågor om upphovsrätt över huvud taget under de senaste åren till följd bland annat av framvgångarna för tjänster som Spotify och Netflix som gjort det enklare för människor att betala för innehåll på nätet.

– Hela begreppet upphovsrätt har förändrats sedan början av förra mandatperioden när det var piraternas tid och allt som var på nätet skulle vara gratis, säger hon.

Samtidigt ger hon beröm till Piratpartiets tidigare representant i parlamentet, Christian Engström, för hans arbete med att försöka moderninsera synen på upphovsrätten i Europa.

– Vi ska slå vakt om upphovsrätten, men den behöver moderniseras, säger Cecilia Wikström.

Nu väntar hon på ett förslag från EU-kommissionen med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen om nya regler för upphovsrätt och ett förslag på hur privatkopieringsavgiften ska hanteras inom EU. Hon tror att ett sådant förslag kan komma inom kort.

– Jag tror att de kan gå ganska snabbt om jag känner de här gubbarna rätt, säger Cecilia Wikström.