Promemorian, daterad till 10 april, hade begärts ut av bland annat operatören Bahnhof, men fått nobben av PTS som inte ansåg att den var en allmän handling. I går fick dock PTS på pälsen av kammarrätten och i dag blev rapporten offentlig.

Det handlar om den interna rättsutredning som PTS gjorde efter att EU-domstolen ogiltigförklarat unionens datalagringsdirektiv.

I utredningen konstaterar PTS att de svenska reglerna om lagring av trafikdata varken till omfattning eller vad gäller krav på säkerhetsskydd motsvarar kraven som EU-domstolen ställer. Och att de svenska reglerna därmed strider mot EU:s stadga om grundläggande friheter:

PTS gjorde också bedömningen att de svenska reglerna för lagring av trafikdata sannolikt inte kan tillämpas.


Uppgifterna i utredningen är anmärkningsvärda eftersom PTS senare frångick den bedömningen. PTS första besked var att operatörerna kunde sluta lagra trafikdata, men efter att regeringens specialtillsatte snabbutredare i juni presenterat sin bedömning av läget ändrade sig myndigheten.

Utredaren, Sten Heckscher, menade tvärt om att den svenska lagen håller och inte strider mot EU-rätten.

Sedan beskedet kommit från utredaren började PTS på nytt ställa krav på operatörerna att datalagra. Den operatör som stått emot, Bahnhof, har hotats med vite på miljoner.

 

Rapporten finns i pdf-format här.