Domen, som åklagaren vill att Högsta domstolen prövar, gäller en 54-årig man som fälldes för dataintrång i tingsrätten efter att ha installerat Google Talk på sin arbetsgivares dator, trots att han inte hade tillstånd att göra det.

Hovrätten friade mannen, men som IDG.se rapporterade på tisdagen vill åklagaren Henrik Rasmusson alltså att Högsta domstolen ska pröva saken. Nu förklarar han varför.

Läs mer: Ska vi alla bli kriminella hackers nu?

– Den här domen skiljer sig från hur man tidigare har bedömt dataintrång. I de fallen jag känner till har man bedömt att det är dataintrång att föra in en programvara olovligt. Det som skiljer sig lite är att samtliga har varit så kallad malware, inte snälla program, säger Henrik Rasmusson, som är en av Sveriges "fildelningsåklagare", specialiserad på upphovsrättsbrott.

Men det borde inte spela någon roll vad syftet är med programmet. Den som installerar Spotify för lite musikalisk fägnad under arbetstid ska bedömas likadant som den som installerar illasinnade program för att förstöra för arbetsgivaren, menar åklagaren.

– För mig är det inte logiskt att bedöma dem olika. Som paragrafen är skriven så handlar det om att föra in en programvara i ett register. Det står inget att det ska vara särskild, skadlig eller farlig.

"Den gängse uppfattningen hos oss som sysslar med lT-brottslighet är tvärtom att alla olovliga införanden av datorprogram i datorer är straffbara”, skriver kammaråklagare Henrik Rasmusson i sin begäran om överklagande. IDG.se ber honom utveckla hur han menar.

Läs mer: Åklagare: Kriminalisera otillåtna program på jobbdatorn

– Arbetsgivaren måste ha tydligt förklarat för dig att du inte får installera program. De flesta gör det och många sätter in en spärr som gör det omöjligt. Min tolkning av lagen är att all införande av programvara som gör avtryck i datorns register, om vi talar om registry eller filstruktur, då är min uppfattning är att de är kriminella, säger Henrik Rasmusson.

Själv är han inte säker på att det är en jättebra lösning att att alla olovliga programinföranden ska vara straffbara.

– Jag är fullt medveten om att folk inte alltid läser allt man skriver på. Det blir en fråga om uppsåt, om man inte har förstått, läst och tagit del av instruktioner och avtal från arbetsgivaren. Därför bör Högsta domstolen pröva det här. Om de tycker att det är ok så vet vi det, säger Henrik Rasmusson.