Debatten kring nätneutralitetens vara eller icke vara fortsätter. Förespråkare vill ha lagar som förbjuder begränsningar, telekomföretagen vill ha frihet under ansvar. Det är den enkla versionen.

I april förra året röstade EU-parlamentet igenom ett förslag som sa att alla nättjänster ska behandlas lika. En leverantör får alltså inte begränsa trafiken i en tjänst framför en annan. Nu ligger frågan på ministerrådets bord.

Läs mer: Teliasonera tar strid om nätneutraliteten

Några av Europas största telekomföretag har nu gjort gemensam sak och protseterar mot ytterligare regleringar. EU ska inte tvinga operatörer att behandla all trafik lika, säger de i ett uttalande, skriver Reuters.

Reaktionen kom efter att EU:s nuvarande ordförandeland Lettland lagt fram ett kompromissförslag. Förbudet på att blockera vissa tjänster är fortfarande standardläget. Men undra vissa omständigheter ska de få göra undantag.

  • Om nätverket är utsatt för exceptionellt mycket trafik
  • Om en domstol beslutar att visst innehåll ska blockeras
  • Om de behöver säkra sina egna nätverk. 

Det står dem också fritt att erbjuda kunder högre hastighet och bättre kvalité. Men inte på bekostnad av andras uppkoppling. Bolagen ser inte detta som en möjlig lösning.

”Det är inte tekniskt effektivt eller fördelaktigt för konsumenterna om all trafik behandlas lika. Så har fallet heller aldrig varit”, skriver de i brevet som undertecknats av fyra stora intresseorganisationer.

Läs mer: Obama lovar stå upp för nätneutraliteten

Debatten förs även här på hemmaplan. I höstas uppvaktades it-minister Mehmet Kaplan, MP, både av mediechefer och Teliasonera. När EU nu strävar efter en gemensam telekommarknad vill tv-bolagen att lagstiftningen värnar om ett öppet internet, där specifikt innehåll – inom lagens ramar – inte ska diskrimineras. Telia å sin sida menar att regleringar hämmar innovationen i branschen.

Under våren ska frågan stötas och blötas ytterligare i ministerrådet. Eventuella kompromisser eller ändringar måste tas med parlamentet. Kort sagt: det kan dröja innan vi har en färdig förordning på plats.